Home/Programma/Natuurlijk-geloof-verduurzaming

Natuurlijk: over geloof en verduurzaming

Atie de Vos (Kerk in Actie)

Geloof en verduurzaming hebben alles met elkaar te maken. Geloof betekent invulling geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep (rentmeesterschap). Verduurzaming hoort bij de missie van kerk-zijn en geloven.

Kerken hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit ook in de praktijk te brengen. Het doel van de groenekerkenactie is om geloofsgemeenschappen te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de schadelijke gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) teniet te doen. De veranderingen die de transitie met zich meebrengt, zullen voor ieder groot zijn. Hoe kunnen wij, gevoed door onze waarden en geloof, hierbij een positieve, begeleidende rol spelen?

We gebruiken het spel “Duurzaamheid, waar geef jij je talenten aan?”

Het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? biedt deelnemers allerlei mogelijkheden om in de eigen geloofsgemeenschap het gesprek over een groene/duurzame levensstijl c.q. groene/duurzame kerk-zijn te arrangeren. Het spel kent zeven spellagen. Elke spellaag bestaat uit een set kaarten die uitnodigen tot (zelf)reflectie en op basis daarvan tot (nieuwe) actie. Het spel kan alleen, maar ook in kleine en grote groepen worden gespeeld. Het spel is geschikt voor jong (vanaf 16 jaar) én oud.

 

Atie de Vos werkt als specialist binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie. Daar heeft zij o.a. het project groenekerkenactie in haar portefeuille. Naast haar werk is Atie actief in haar eigen buurt, stad en kerk met begeleiden van nieuwkomers en vanuit de RvKT contact met migrantenkerken. Ze zingt in de canthorij en is graag  bezig in haar tuin. Atie heeft kinderen en kleinkinderen en is ook daar druk mee.