Home/Programma/Krijg-de-kleren

Krijg de klere(n)!

Evelien Vrolijk, Elise Kant, Gerdine Klein (Kerk in Actie)

Kleren maken de man. Kinderen de kleding.” Nee toch?!

‘Krijg de klere(n)’  Gaat over onze macht en onmacht. In India werken kinderen voor 30 cent per dag aan onze kleding. De organisatie SAVE in India zet zich ervoor in dat kinderen weer naar school kunnen gaan. Maar wij kunnen ook iets doen: Bewust kopen, vragen stellen, SAVE steunen niet alleen in geld maar ook morele steun  en ons openstellen voor wat de Bijbel ons hierover leert.


Evelien Vrolijk, Elise Kant en Gerdine Klein zijn werkzaam als consulent bij Kerk in Actie en verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de protestantse gemeenten in Nederland. Zo werken we samen met diaconieën en zendingscommissies en denken mee hoe we invulling kunnen geven aan (wereld)diaconaat en zending en hoe de gemeente daarbij te betrekken. Kerk in Actie-consulenten