Home/Programma/2016/Programma-Workshops-Pionieren2

Pionieren: verdieping en vervolg

Zaterdagmorgen 10.00 uur- 11.00 uur; 11.00 uur-12.00uur

Stiltevieringen, getijdengebeden, bier brouwen, gregoriaans zingen. Het wordt allemaal geassocieerd met de kloosters en de monastieke traditie. Maar wat is nu de essentie van het monastieke leven? Deze workshop biedt verdieping aan mensen die al wat weten over pionieren - bijvoorbeeld via de workshop op vrijdag - en gaat op het eigene van de monastieke traditie. Komende jaren krijgen leefgemeenschappen en monastieke initiatieve volop de ruimte in de Protestantse Kerk. 


Predikant Wim den Braber begeleidt al jaren pioniersplekken bij hun start en is vanaf 2017 coördinator monastiek pionieren vanuit de Protestantse Kerk. Daarnaast is het thuis op het diaconale vlak.