Home/Programma/2016/Programma-Lezingen-Kerk2025

Kerk2025: “Zon in de rug, Jou aan mijn zij”

Hoe ziet de toekomst van de kerk en de kerk van de toekomst er uit? De Protestantse Kerk in Nederland daagt haar gemeenten en haar leden uit om op zoek te gaan naar de kern van kerk-zijn. Waarin schuilt de kracht van de kerk? Wat betekent geloof voor mens en samenleving? Zelfs krimp kan een kans zijn om de scheppende kracht van de Geest te ontdekken. Wat we zien, zijn tekenen van groei.Karin van den Broeke is synodevoorzitter van de Protestantse Kerk. Zij is een inspirerende denker voor de hele kerk en is voortrekker van de vernieuwingsagenda Kerk2025.