PThU benoemt twee nieuwe hoogleraren

19 april 2024

De Protestantse Theologische Universiteit heeft twee nieuwe hoogleraren benoemd: dr. habil. Mirella Klomp tot hoogleraar Praktische theologie en dr. Lieve Teugels tot hoogleraar Judaica. De synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft vrijdag 19 april een overeenstemmend besluit genomen over deze benoemingen.

Beeld: Links Mirella Klomp (foto: Wouter Muskee), rechts Lieve Teugels (foto: Rob Nelisse)

Hoogleraar Praktische theologie

Dr. habil. Mirella Klomp is benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Praktische theologie: worship and formation. Internationaal staat zij bekend om haar vermogen verschillende disciplinaire perspectieven te combineren om tot theologische kennis te komen. Als liturgiewetenschapper kreeg zij in Nederland brede bekendheid door haar onderzoek naar het media-ritueel 'The Passion'. Nu is zij projectleider van het interdisciplinaire PThU-project 'Grond'. Door de lens van (landbouw)grond onderzoekt het de vraag hoe we ons als (gelovige) mensen verhouden tot de aarde. Samen met betrokkenen (bijvoorbeeld boeren, predikanten, kerkgangers) en maatschappelijke partners wil het project een verantwoorde, contextgevoelige theologische visie op grond in Nederland ontwikkelen die christenen en christelijke gemeenschappen verder helpt in hun relatie tot de aarde. 

Hoogleraar Judaica

Met de bevordering van dr. Lieve Teugels tot hoogleraar Judaica wil het bestuur van de PThU het vakgebied verder ontwikkelen en het belang van het vakgebied onderstrepen. Bestudering van de joodse traditie is onmisbaar voor een universiteit die veel waarde hecht aan bestudering van de christelijke bronnen. Lieve Teugels is sinds 2016 aan de PThU verbonden als universitair docent en later als universitair hoofddocent Judaica. Ze heeft nationaal en internationaal een grote reputatie opgebouwd op het vakgebied van de rabbijnse literatuur, met name de midrasj. In de laatste jaren heeft zij veel gepubliceerd over parabels in de rabbijnse en vroeg-Christelijke literatuur.