Prof. dr. Klaas Spronk waarnemend rector PThU

19 april 2024

De Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft prof. dr. Klaas Spronk, nu hoogleraar Oude Testament aan de PThU, benoemd tot waarnemend rector van de PThU per 1 mei 2024. Hij zal deze functie bekleden totdat een nieuwe rector is aangesteld. De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland nam deze benoeming vandaag over.

Mr. Gerard Endedijk, waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht is blij dat er snel een tijdelijke rector is gevonden voor de PThU. “Het is in het belang van de PThU dat voor verdere optimalisatie van onderzoek en onderwijs prof. dr. Klaas Spronk bereid is het rectoraat waar te nemen. De Raad van Toezicht heeft veel vertrouwen in Klaas Spronk, en weet zich verzekerd van een vruchtbare samenwerking met de voorzitter van het College van Bestuur,  Kees Boele. In de komende periode zal de aandacht van het College in belangrijke mate zijn gericht op de transitie van de PThU naar Utrecht.”  

Wervingproces

De Raad van Toezicht gaat het proces voor de werving van een nieuwe rector nu starten en hoopt in het najaar de nieuwe rector te kunnen voorstellen.