Geschiedenis van het VTE

Het Vocaal Theologen Ensemble is ontstaan uit contacten tussen dirigente Hanna Rijken en cursisten op het Theologisch Seminarium Hydepark in 2007. Toen Hanna een paar maanden later gevraagd werd om een boekpresentatie muzikaal te omlijsten, hoefde ze er niet lang over na te denken welke studenten ze zou benaderen voor een ad hoc koor. Zo werd de presentatie van ‘Wij zijn OOK katholiek’ op 31 oktober 2007 in de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum (het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht de eerste publieke bijeenkomst waar het Vocaal Theologen Ensemble van zich liet horen.

Eerste jaar als koor

De aanwezigen bij de presentatie waren zo onder de indruk dat een nieuwe uitnodiging snel volgde. De Raad van Kerken benaderde het ensemble om haar Oecumenelezing, op 18 januari 2008 in de Geertekerk, op te luisteren. Intussen had het VTE al meegewerkt aan het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols van de Theologische Studievereniging Utrecht. Na de Oecumenelezing volgden in juni 2008 een symposium van de Stichting Kerkmuziek en Oecumene en de PThU-dag voor de vestiging Utrecht. Van een ad hoc koor was het VTE langzaam maar zeker veranderd in een veelgevraagde gast.

Continuïteit en kwaliteit

In 2008-2009 heeft het VTE meegewerkt aan een radio-uitzending voor het IKON-radioprogramma ‘Musica Religiosa’. Ook stond een landelijke Psalmentoer ‘Alles wat adem heeft’ van de PKN n.a.v. het Calvijnjaar op het programma. Het VTE zong in de monumentale stadskerken: de Oostkerk te Middelburg, de Bovenkerk te Kampen, de Janskerk te Gouda, de Nieuwe Kerk te Groningen, en de Grote Kerk te Dordrecht.
Daarnaast heeft het VTE gezongen op de landelijke Liedboekdag 2009 en tijdens het middagconcert in de Bovenkerk te Kampen op de conferentie Human Flourishing van de PThU.

Om niet aan haar eigen succes ten onder te gaan, zocht het VTE naar een manier om continuïteit en kwaliteit te garanderen. Deze manier is inmiddels gevonden in het contact met de PThU. Door ondersteuning van de PThU kan het VTE een voortdurende hoge kwaliteit en een zekere mate van professionaliteit garanderen.

Sinds 2 september 2008, toen het VTE een belangrijke rol speelde bij de opening van het academisch jaar aan de PThU, presenteert het VTE zich dan ook als een koor dat verbonden is aan de PThU.

Hoogtepunten uit de geschiedenis van het VTE

 • 2014 Miserere mei

  Een concert rond boetepsalmen, samengesteld rond het thema van psalm 51: ‘Wees mij genadig’, een psalm behorend tot de traditionele liturgie op Aswoensdag. Naast de gregoriaanse psalm werden toonzettingen gezongen van o.a. Tomás Luis de Victoria, Jan Pieterszoon Sweelinck en Jacobus Gallus (Handl).
  - Lutherse Kerk, Utrecht.

 • 2013 Passieconcert

  Engelse werken voor de Veertigdagentijd en de Goede Week voor koor en orgel van Tallis, Gibbons, Elgar, Rutter, Wesley, Bairstow en anderen.
  Orgel: Christiaan de Vries.
  - Oude Lutherse Kerk, Amsterdam.

 • 2012 Advent Festival of Lessons & Carols

  Feestelijk adventsconcert, mede ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Vocaal Theologen Ensemble met bekende en minder bekende liederen, waaronder carols die gecomponeerd zijn voor het koor van King's College Cambridge.
  - Janskerk Utrecht

 • 2012 ‘Nacht-zingen in het gezicht van de dood’

  Samenzang-concert tijdens het IVe Oecumenisch Liedfestival van Stichting De Vertaalslag. Thema is: ‘Wachtwoorden in de nacht - zingen in het gezicht van de dood’.
  - Nicolaikerk, Utrecht

 • 2011 Vijfde Dies Natalis van de PThU

  Cantate BWV 61 - 'Nun komm, der Heiden Heiland'
  van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Bovenkerk, Kampen.

 • 2011 Liedmiddag St. De Vertaalslag

  Liederen van Sytze de Vries en muziek van Dirk Zwart. Tevens cd-opname VTE met medewerking van alle aanwezigen.
  Wilibrordkerk, Utrecht

 • 2011 'Rondom het Requiem'

  Muzikale omgang met dood en leven, met werk van o.a. Fauré, Purcell, Oomen, Rheinberger en Jenkins, toegelicht door prof.dr. Martin Hoondert.
  - Janskerk, Utrecht

 • 2011 Eredienstvaardiglezing

  Vocale werken rond mystiek en het onzegbare in de liturgie. Met werk van o.a. Hildegard von Bingen, Tsoupaki, Huijbers, Rutter en Vogel.
  Bergkerk, Amersfoort

 • 2011 Lamentaties en andere troostrijke treurzangen

  Klaagliederen van Jeremia door het VTE en de cantorij van de Theologische Universiteit Apeldoorn, met uitleg door prof. Martin Hoondert. Composities van Tallis, Durante, Mendelssohn, Brahms en Pärt en anderen.
  Theologische Universiteit Apeldoorn

 • 2011 Oecumenelezing Raad van Kerken

  Twee intermezzo's rond het thema Vrede.
  Muziek van Melchior Frank (Da pacem Domine), Johann Kugelmann (Verlei uns Frieden), Felix Mendelsohn-Bartholdy (Verleih uns Frieden) en diverse andere vredesliederen (Iona, Taizé, Willem Vogel, Jan Marten de Vries, e.a.).
  - Geertekerk, Utrecht

 • 2010 (Dettinger) Te Deum - G.F. Händel

  Tijdens de Opening Academisch Jaar PThU, met solisten en barokorkest
  Academiegebouw Universiteit Leiden.

 • 2010 Zingt een nieuw lied! - Landelijke PKN-toer 2010

  Na een succesvolle psalmentoer in 2009, organiseerde de Protestantse Kerk in 2010 opnieuw een zangavond met het Vocaal Theologen Ensemble in verschillende steden. De avonden kregen ‘een flinke vleug’ Luther, vonden plaats in Lutherse kerken en de liederen werden voorzien van een toelichting door dr. Roel Bosch.

Cookies

We vinden het belangrijk om je goed te informeren over cookies. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies biedden ons inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.