Geschiedenis van het VTE

Het Vocaal Theologen Ensemble is ontstaan uit contacten tussen dirigente Hanna Rijken en cursisten op het Theologisch Seminarium Hydepark in 2007. Toen Hanna een paar maanden later gevraagd werd om een boekpresentatie muzikaal te omlijsten, hoefde ze er niet lang over na te denken welke studenten ze zou benaderen voor een ad hoc koor. Zo werd de presentatie van ‘Wij zijn OOK katholiek’ op 31 oktober 2007 in de kapel van het Protestants Landelijk Dienstencentrum (het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht de eerste publieke bijeenkomst waar het Vocaal Theologen Ensemble van zich liet horen.

Eerste jaar als koor

De aanwezigen bij de presentatie waren zo onder de indruk dat een nieuwe uitnodiging snel volgde. De Raad van Kerken benaderde het ensemble om haar Oecumenelezing, op 18 januari 2008 in de Geertekerk, op te luisteren. Intussen had het VTE al meegewerkt aan het jaarlijkse Festival of Lessons and Carols van de Theologische Studievereniging Utrecht. Na de Oecumenelezing volgden in juni 2008 een symposium van de Stichting Kerkmuziek en Oecumene en de PThU-dag voor de vestiging Utrecht. Van een ad hoc koor was het VTE langzaam maar zeker veranderd in een veelgevraagde gast.

Continuïteit en kwaliteit

In 2008-2009 heeft het VTE meegewerkt aan een radio-uitzending voor het IKON-radioprogramma ‘Musica Religiosa’. Ook stond een landelijke Psalmentoer ‘Alles wat adem heeft’ van de PKN n.a.v. het Calvijnjaar op het programma. Het VTE zong in de monumentale stadskerken: de Oostkerk te Middelburg, de Bovenkerk te Kampen, de Janskerk te Gouda, de Nieuwe Kerk te Groningen, en de Grote Kerk te Dordrecht.
Daarnaast heeft het VTE gezongen op de landelijke Liedboekdag 2009 en tijdens het middagconcert in de Bovenkerk te Kampen op de conferentie Human Flourishing van de PThU.

Om niet aan haar eigen succes ten onder te gaan, zocht het VTE naar een manier om continuïteit en kwaliteit te garanderen. Deze manier is inmiddels gevonden in het contact met de PThU. Door ondersteuning van de PThU kan het VTE een voortdurende hoge kwaliteit en een zekere mate van professionaliteit garanderen.

Sinds 2 september 2008, toen het VTE een belangrijke rol speelde bij de opening van het academisch jaar aan de PThU, presenteert het VTE zich dan ook als een koor dat verbonden is aan de PThU.

Hoogtepunten uit de geschiedenis van het VTE