Over het Vocaal Theologen Ensemble

Het Vocaal Theologen Ensemble is ontstaan uit contacten tussen dirigente Hanna Rijken en cursisten op het Theologisch Seminarium Hydepark in 2007. De cantorij van theologiestudenten, die meewerkte aan de kerkdienst waarmee het driewekenseminarie werd afgesloten, kwam onder leiding van Hanna tot ongekende samenklanken. Het VTE was geboren.