De derde dubbel-cd van het VTE samen met de BKU is eind november verschenen: Lied van de Week & Kinderliederen.

2 cd's met 57 liederen voor Advent, Kerst, de Veertigdagentijd en Pasen.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.liedboek.nl.

Een selectie van 42, meest nieuwe liederen uit het in 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk

'Flashmob' PThU en VTE
5:49
Choral Evensong Vianen
24 maart

Grote Kerk, Voorstraat 110
Aanvang: 16.00 uur

Vocaal Theologen Ensemble

Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble (VTE). Het VTE staat onder professionale leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit. Sinds 2008 is het VTE powered by PTHU.

Opzet

Het VTE is een projectkoor. Dit betekent dat er niet iedere week gerepeteerd wordt, maar in projecten. Momenteel bestaat de kaartenbak van het VTE uit ruim honderd ‘vocale theologen’. Ieder project worden alle ‘stemmen’ uitgenodigd. VTE'ers kunnen kiezen welke projecten ze willen zingen.
Wie in staat is zelfstandig een partij in te studeren en bovendien ‘iets’ met een theologische faculteit heeft (of met de theologische studie in het algemeen), kan zich aanmelden bij het VTE om opgenomen te worden in de kaartenbak – zie onder. Per project worden alle ‘stemmen’ die in de kaartenbak staan uitgenodigd om mee te doen. Wie meedoet, krijgt de muziek per e-mail toegestuurd. Voorafgaand aan de uitvoering zijn er twee of drie repetities. De repetities zijn over het algemeen op een doordeweekse avond, meestal in Utrecht, en duren ongeveer twee uur per keer.
De uitvoeringen vinden plaats op verschillende plekken in het land: het VTE is niet plaatsgebonden.
Nieuwe aanmeldingen zijn altijd van harte welkom.

Doel

De doelstellingen van het Vocaal Theologen Ensemble zijn:

  • Het vormen van een plaats waar theologie en kerkmuziek met elkaar verbonden worden. Dit gebeurt door theologen (door zang of toehoren) kennis te laten maken met diverse stromingen in de kerkmuziek;
  • Het leveren van een bijdrage aan de vorming van de spiritualiteit van theologen;
  • Het faciliteren van een ontmoetingsplaats waar theologen van verschillende faculteiten met elkaar aan een project werken.

Dirigent

Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde ze op een onderzoek naar de receptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, met een bijzondere opdracht voor het project interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.
Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU. Zie ook: www.hannarijken.nl  

Aanmelding en/of contact

  • Wilt u lid worden van het VTE? Klik door naar de aanmeldpagina.
  • Voor meer informatie en andere vragen:
    mail Hetty Brederoo-Reitsma (secretaris) of Hanna Rijken (dirigent): vocaletheologen@gmail.com.