Advents- & Kerstliederen

Vanwege de coronacrisis biedt het Vocaal Theologen Ensemble (VTE) enkele tracks van de dubbel-cd 'Met hart en ziel II' aan via YouTube: Advent & Kerst.

De derde dubbel-cd van het VTE samen met de BKU verscheen eind november 2017: Lied van de Week & Kinderliederen.

2 cd's met 57 liederen voor Advent, Kerst, de Veertigdagentijd en Pasen.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.liedboek.nl.

Een selectie van 42, meest nieuwe liederen uit het in 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk

'Flashmob' PThU en VTE
5:49

Vocaal Theologen Ensemble

Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen Ensemble (VTE). Het VTE staat onder professionale leiding van Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit. Sinds 2008 is het VTE powered by PThU.

Opzet

Het VTE is een projectkoor. Dit betekent dat er niet iedere week gerepeteerd wordt, maar in projecten. Momenteel bestaat de kaartenbak van het VTE uit ruim honderd ‘vocale theologen’. Voor elk project worden in principe alle ‘stemmen’ uitgenodigd. VTE'ers kunnen kiezen welke projecten ze willen zingen. Af en toe wordt voor projecten die een bijzondere bezetting vragen een specifiek aantal VTE-leden uitgenodigd, zogeheten sterretjesprojecten.

Wie in staat is zelfstandig een partij in te studeren en bovendien ‘iets’ met een theologische faculteit heeft (of met de theologische studie in het algemeen), kan zich aanmelden bij het VTE om opgenomen te worden in de kaartenbak – zie onder. Per project worden alle ‘stemmen’ die in de kaartenbak staan uitgenodigd om mee te doen. Wie meedoet, krijgt de muziek per e-mail toegestuurd. Voorafgaand aan de uitvoering zijn er twee of drie repetities. De repetities zijn over het algemeen op een doordeweekse avond, meestal in Utrecht, en duren ongeveer twee uur per keer.

De uitvoeringen vinden plaats op verschillende plekken in het land: het VTE is niet plaatsgebonden.
Nieuwe aanmeldingen zijn altijd van harte welkom, zie onderaan deze pagina.

Dirigent

Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde ze op een onderzoek naar de receptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, met een bijzondere opdracht voor het project interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU. Zie ook: www.hannarijken.nl  

Aanmelding en/of contact