Over het Vocaal Theologen Ensemble

Het Vocaal Theologen Ensemble is ontstaan uit contacten tussen dirigente Hanna Rijken en cursisten op het Theologisch Seminarium Hydepark in 2007. De cantorij van theologiestudenten, die meewerkte aan de kerkdienst waarmee de intensieve periode van het driewekenseminarie wordt afgesloten, kwam onder leiding van Hanna tot ongekende samenklanken.

Opzet

Het VTE is een projectkoor. Dit betekent dat er niet iedere week gerepeteerd wordt, maar in projecten. Momenteel bestaat de kaartenbak van het VTE uit ruim honderd ‘vocale theologen’. Voor elk project worden in principe alle ‘stemmen’ uitgenodigd. VTE'ers kunnen kiezen welke projecten ze willen zingen. Af en toe wordt voor projecten die een bijzondere bezetting vragen een specifiek aantal VTE-leden uitgenodigd, zogeheten sterretjesprojecten.

Wie in staat is zelfstandig een partij in te studeren en bovendien ‘iets’ met een theologische faculteit heeft (of met de theologische studie in het algemeen), kan zich aanmelden bij het VTE om opgenomen te worden in de kaartenbak. Per project worden alle ‘stemmen’ die in de kaartenbak staan uitgenodigd om mee te doen. Wie meedoet, krijgt de muziek per e-mail toegestuurd. Voorafgaand aan de uitvoering zijn er twee of drie repetities. De repetities zijn over het algemeen op een doordeweekse avond, meestal in Utrecht, en duren ongeveer twee uur per keer.

De uitvoeringen vinden plaats op verschillende plekken in het land: het VTE is niet plaatsgebonden. Nieuwe aanmeldingen zijn altijd van harte welkom.

Dirigent

Hanna Rijken is musicus en theoloog. Ze studeerde koordirectie, kerkmuziek en fluit aan het Conservatorium van Amsterdam. Aan de Protestantse Theologische Universiteit promoveerde ze op een onderzoek naar de receptie van de Anglican Choral Evensong in Nederland. Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Sinds juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, met een bijzondere opdracht voor het project interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU

Cookies

We vinden het belangrijk om je goed te informeren over cookies. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies biedden ons inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.