Home/CD's/CD-Met_hart_en_ziel.rtd

Dubbel-cd ‘Met hart en ziel’

Eind 2013 presenteerden de Protestantse Theologische Universiteit en het Vocaal Theologen Ensemble de dubbel-cd ‘Met hart en ziel’ met liederen en psalmen uit het (nieuwe) Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Uit het nieuwe Liedboek

Voor de cd is een brede selectie gemaakt van 42 liederen die verschillende groepen en generaties kunnen verbinden, vanwege hun taal, toon en/of theologie. De nadruk ligt daarbij op ‘nieuwe’ liederen. Dat wil zeggen: liederen die niet in het Liedboek voor de Kerken stonden. De psalmen beslaan een substantieel deel van het Liedboek, ze zijn op deze cd’s daarom ruim vertegenwoordigd.

De titel van de cd is ontleend aan een van de vele liederen met een Engelse melodie, het vierde couplet van lied 725:

‘Ook ik zing voluit mee / de glorie van de naam /
met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!

 

Bestel 'Met hart en ziel' - dubbel-cd bij het Liedboek

De dubbel-cd is verkrijgbaar bij de boekhandel
en online te bestellen via www.liedboek.nl

€ 19,95

ISBN: 978 94 01575 13 6

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave van dubbel-cd 'Met hart en ziel'


Het VTE tijdens de cd-opname in de Janskerk te Utrecht