De derde dubbel-cd van het VTE samen met de BKU verscheen eind november 2017: Lied van de Week & Kinderliederen.

2 cd's met 57 liederen voor Advent, Kerst, de Veertigdagentijd en Pasen.
Verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.liedboek.nl.

Een selectie van 42, meest nieuwe liederen uit het in 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk

Concertagenda Vocaal Theologen Ensemble

Waar nodig wordt meer precieze informatie in de loop der tijd toegevoegd

 

ma. 2 sept. 2019

Opening Academisch Jaar PThU
Deelname aan de liturgische  viering die deel uitmaakt van de opening van het academisch jaar 2019-2020 in Amsterdam.
Locatie: Vrijburg, hoek Herman Gorterstraat 31 of Diepenbrockstraat 46, Amsterdam
- Aanvang plechtigheid: 14.30 uur
 

di. 17 sept. 2019

Preekfestival Amersfoort
Op 17 september is de binnenstad Amersfoort het decor van het eerste Nederlandse ‘Preekfestival’, een dag vol inspiratie en ideeën voor voorgangers en theologiestudenten. Het VTE zal een bijdrage leveren aan het ochtendprogramma. Zie: www.preekfestival.nl.
  

zo. 13 okt. 2019

Waalse dienst 
Medewerking aan een Franstalige dienst van de Eglise Wallonne in de zuiderkapel in de Stevenskerk te Nijmegen. Muziek van onder meer Sweelinck en Goudimal!
- Aanvang dienst: 17.00 uur.

zo. 3 nov. 2019

Choral Evensong Delft
's Avonds in de Oude Kerk te Delft.
- Aanvang: 19.00 uur  
  

za. 21 dec. 2019

Festival of Lessons and Carols
Traditionele Adventsviering meer meer en minder bekende Christmas Carols in de Pauluskerk te Breukelen.
- Nadere informatie volgt
 

zo. 26 jan. 2020

Choral Evensong in Ede
's Middags in de Beatrixkerk in Ede.
- Nadere informatie volgt.  
 

zo. 22 maart 2020

Choral Evensong in Doorn
's Middags in de Maartenskerk in Doorn.
- Nadere informatie volgt.  
  

zo. 28 juni 2020

Choral Evensong in Amstelveen
s Middags om in de Kruiskerk in Amstelveen.
- Aanvang 17.00 uur