Home/Aanmelden

Aanmelding deelnemerslijst VTE

Leuk dat je belangstelling hebt voor het Vocaal Theologen Ensemble (VTE)!

Het VTE is een koor met zangers die door studie of werk verbonden zijn met theologie en die per project worden aangeschreven om mee te zingen.

Wanneer je op de deelnemerslijst staat, kun je je per project opgeven, wat meestal betekent dat je twee avonden een repetitie hebt in Utrecht en daarna een uitvoering die in principe overal kan zijn. De repetities zijn op verschillende avonden van de week, dit om verschillende mensen de gelegenheid te geven mee te zingen.

Informatie over projecten en ander belangrijk nieuws wordt verspreid via de mail.

Iedereen die door studie of werk met theologie is verbonden en daarnaast voorafgaand aan een repetitie zelfstandig kan beginnen met het instuderen van een partij, kan zich opgeven als aspirant-lid van het koor.

Nadat je je aangemeld hebt, kun je net als de anderen meezingen met de repetities. Voor of na één van deze repetities – of in de pauze – laat je je stem aan dirigente Hanna Rijken horen. Zij gaat na of je stem binnen het VTE past. Als Hanna vervolgens ‘groen licht’ geeft, ben je officieel lid van het VTE en kun je meezingen met alle komende (repetities en) uitvoeringen. 

Wat het VTE zingt, is heel divers en kan – afhankelijk van het project – bestaan uit zettingen van liederen uit het Liedboek, Gregoriaans, een chant of ‘echte’ koorstukken van bijvoorbeeld Purcell.

Wil je meezingen? Leuk!

Vul in dat geval het onderstaande aanmeldingsformulier in. Na verzending ontvang je een mail op het opgegeven mailadres en informatie over komende projecten. Hiervoor kun je je dan direct opgeven.

Voordat je je aanmeldt, vragen we je de ‘huisregels’ van het VTE door te lezen – het reglement (pdf).

Hierin staat wat voor koor we willen zijn, wat we van onze leden verwachten en hoe een en ander organisatorisch geregeld is. We gaan er van uit dat al onze leden bekend zijn met het reglement.
 

>> Klik door naar ons online aanmeldingsformulier >>