Home/About CCBI/Members

Members CCBI

Prof. dr. P.B.A. Smit
Universitair Docent Nieuw Testament
Faculteit der Godgeleerdheid (Texts & Tradition) VU
Prof. dr. K. Spronk
Hoogleraar Oude Testament (PThU)
Dean Furlong (PhD, VU Amsterdam)
Dean is fellow researcher of the CCBI. He resides in the US. In his dissertation he investigated the development of Johannine narratives in early Christian sources. His future plans include examining the implications of his doctoral research for the question of the authorship of the Johannine works and the identity of the Beloved Disciple.
Promovendus Jaap Haasnoot
In my research I am focussing on how ordinary readers in South Sudan read the Bible. For that reason I will work with South Sudanese Christian groups in three different locations in that country. I will then compare my findings from South Sudan with Western ‘mainstream’ exegesis and analyse the results. My aim is that this research will give more insight into (1) how context influences Bible interpretation and (2) how a process of intercultural sharing will help to discover one’s own ‘blind spots’ and give a possibly different understanding of the Bible. The result of this research might in the third place help us in the further development of an intercultural hermeneutics.

Jacob Haasnoot is a missionary and an Anglican priest and he lives in Kampala, Uganda. From 2010-2015 he was a lecturer at a small theological school in Kajo-Keji, South Sudan.
Dr. Anne-Mareike Schol-Wetter
Hoofd Bijbelgebruik Nederlands Bijbelgenootschap
Eva van Urk, PhD candidate (NWO)
At the Vrije Universiteit Amsterdam, I am investigating theological perspectives on ecological responsibility. My main focus is the concept of imago Dei, that is, the idea that humans have been created in the image of God (cf. Genesis 1:26-28). What is the potential of using the concept of imago Dei to address the issue of human-caused extinction and to stir ecological responsibility?
Jacobie M. H. Visser
Jacobie is currently busy with her PhD in New Testament, with the specific focus on ancient masculinities and poverty intersecting in the epistle of James. The title of her dissertation is: "Perfecting poverty: a rhetorical investigation of poverty and masculinities intersecting in James." Her research interests include gender studies, in general, and more specifically masculinity studies, and to date, she has focussed most of her attention on the epistles of James and 1 Peter and (their) contextual biblical interpretation in South Africa.
Dr. Martin van Wijngaarden
Martin is kerkhistoricus en predikant van de lutherse gemeente Rotterdam. Hij onderzoekt vooral identiteitsgevoelige aspecten in de Nederlandse lutherse kerkgeschiedenis, doorgaans in relatie met architectuur, kunst en materialiteit. In een nu lopend onderzoek wordt de focus verbreed naar de wijze waarop het voor de lutheranen in de Nederlanden belangrijkste belijdenisgeschrift, de Augsburgse Confessie (1530), functioneerde en ook nog steeds functioneert.
Em. prof. dr. J.H. de Wit
Bijzonder hoogleraar Dom Hélder Câmara leerstoel
Faculteit der godgeleerdheid (vervallen (gf & vgw))
Faculteit der godgeleerdheid (Texts & Tradition) aan de VU
Willemien van Berkum
Kirsten van der Ham
Kirsten is doing her PhD at the Protestant Theological University. In her research she uses contextual bible studies and intercultural bible reading as means to facilitate an interaction among Christians with different experiences of and views on racial injustices in Dutch society and churches. She is also the coordinator of the Bridging Gaps program that is organised by the CCBI.
Mart Jan Luteijn
I did some research on speciality and devotional Bibles (like the Life Application Study Bible - NIV) in the Dutch context. Is there a clear definition for this type of Bibles? What are the goals of the publisher of these Bibles? And what is their impact of the interpretation of a Biblical text? I will try to give an answer on these questions and more!
Ari Troost
Ari studied theology, religious studies, and general and comparative literature studies in Utrecht and Nijmegen, and classical languages and cultures in Groningen. He holds a PhD from Utrecht University. His dissertation on Exegetical Bodybuilding: Gender and Interpretation in Luke 1-2 (2019) supervised by Peter-Ben Smit, offers a hermeneutical study on the role of autobiography, gender and presuppositions in biblical exegesis. Currently he teaches classical languages and cultures at high school, and New Testament exegesis and biblical theology as an assistant lecturer at the PThU Amsterdam/Groningen. His main focus is on constructions of gender, identity and self-perception.
Dr. Bert Dicou
Bert Dicou, oudtestamenticus en remonstrants theoloog, is verbonden aan het Arminius Instituut (www.arminiusinstituut.nl), dat aan de VU University het onderwijs van het Remonstrants Seminarium verzorgt. Publiceerde o.m. Re-imagining the Bible for Today (2017, met Sigrid Coenradie en Anna Claar Thomasson Rosingh). Op dit moment geeft hij samen met dr. Koen Holtzapffel leiding aan een project waarin, min of meer in het voetspoor van Louise Lawrence (The Word in Place, 2009), een vorm van gezamenlijk autobiografisch-contextueel bijbellezen wordt gepraktiseerd met een groep predikanten. Het resultaat, het boek Mijn held en ik (2020), is bedoeld als inspiratie- en werkmateriaal voor remonstrantse en andere gemeentes.
MA Pieter Dirk Dekker
Pieter Dirk Dekker, MA is onlangs gestart met een PhD-onderzoek naar theologische verbindingen tussen armoede en rijkdom enerzijds, en de leer van de uitverkiezing anderzijds. Hierbij kijkt hij ook naar de wijze waarop bevrijdingstheologische benaderingen en aanhangers van het welvaartsevangelie de Bijbel gebruiken om hun posities te onderbouwen en kracht bij te zetten. Met dit onderzoek hoopt hij een constructieve bijdrage te leveren aan de theologische en maatschappelijke bezinning op armoede en rijkdom en de leer van de uitverkiezing.