Home/CD's/CD-Met-hart-en-ziel-2.rtd

Dubbel-cd ‘Met hart en ziel II’

Advent & Kerst, Veertigdagentijd & Pasen


De tweede dubbel-cd van het Vocaal Theologen Ensemble volgt het kerkelijk jaar en bevat 57 liederen voor de periode van Advent tot Kerst en van de Veertigdagentijd tot Pasen. Net als de eerste dubbel-cd geeft Met hart en ziel II een brede indruk van het repertoire van het
Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk.

Van psalmen tot descants

Bekende en mogelijk minder bekende liederen wisselen elkaar af op Met hart en ziel II, alsmede verschillende stijlen en begeleidingsvormen. Luthers bewerking van het oudst bekende kerstlied ‘Veni redemptor gentium’ (Kom tot ons, de wereld wacht) is te beluisteren, maar ook Negro Spirituals, kloosterpsalmen, ‘Jubel, jubel’ en ‘De steppe zal bloeien’. Aansluitend bij dezelfde perioden van het kerkelijk jaar zijn canons, liturgische gezangen en acclamaties opgenomen.

Evenals op Met hart en ziel I hebben (antwoord)psalmen en Engelse hymnes een belangrijk aandeel. Daarbij worden ook de fraaie descants (hoge bovenstemmen) ten gehore gebracht, waarvan er enkele zijn opgenomen in de koorbundel bij het Liedboek.

Kinderliederen

Verspreid over verschillende rubrieken, zijn kinderliederen ruim vertegenwoordigd in het Liedboek. Mede om deze tot hun recht te laten komen, werd de cd opgenomen in samenwerking met de Buitenschoolse Koorschool Utrecht (BKU), eveneens onder leiding van Hanna Rijken.


Impressies

Fragmenten van enkele tracks op de cd zijn te vinden op YouTube

Verkooppunten

Met hart en ziel II

is verkrijgbaar bij de boekhandel
en online te bestellen via www.liedboek.nl

€ 19,95

ISBN: 978 94 915 7515 0


Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave van 'Met hart en ziel II'


Tijdens de opnamen van Met hart en ziel II in de St.-Willibrordkerk te Utrecht


Sebastiaan ’t Hart (links): orgel en piano

Ronald Veerman: opname en montage, gitaar en percussie