Home/Nascholing/Clusters 2020-2021/Archief/Food Ministry - D192005
Cursuscode:
D192005
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. Marcel Barnard, dr. Mirella Klomp, dr. Harmen van Wijnen
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
9 & 10 december 2019
Deadline inschrijving:
29 okt 2019

Food Ministry: de Maaltijd van de Heer en ons dagelijks brood


-CURSUS GEANNULEERD-


Beschrijving

Food is hot. Kookprogramma’s, kookboeken, -cursussen, -apps, -rubrieken in de krant, de biologische groentetas, scharrelslagers, liefde voor vergeten groeten, biowijn, www.DeKrat.nl en de Keuringsdienst van Waarde. Onze Westerse laatmoderne samenleving toont een grote belangstelling en aandacht  voor voedsel: wat we eten en wat we drinken. Onze omgang met voedsel zegt iets over wie wij (willen) zijn, over ons imago en ook over hoe we in het leven staan. Eten is plezier, gezelligheid, saamhorigheid.

Maar eten is ook op veel manieren ambivalent. Voor eten is leven afgesneden. Nooit eerder in onze geschiedenis was voedsel zo gemakkelijk verkrijgbaar en werd het zo goedkoop geproduceerd; toch sterven dagelijks wereldwijd ruim 21.500 mensen van de honger, terwijl elders mensen kampen met overwicht en lijden aan eetstoornissen. Is ons voedsel en zijn onze eetgewoonten gezond? Welke ecologische footprint laten ze achter? Westerse industrieën drijven met hun monopolies op gemodificeerde zaadproductie kleine boeren in developing and lower income countries tot wanhoop en armoede. Groen, verantwoord en bewust zijn reacties op de bio-industrie, bijbehorende virussen en ondoorzichtige voedselproductieketens. Diëten, vasten en kuren zijn reacties op (de gevolgen van) ongezonde eetpatronen.

Eten is een ding in onze cultuur. En ook in onze godsdienst. Maar onze preoccupatie met eten en drinken lijkt los te staan van het vieren van de Maaltijd van de Heer. Tijd dus voor een stevig gewortelde Food Ministry, waarin de Maaltijd van de Heer weer in verband komt te staan met maaltijden thuis, bij vrienden, in een restaurant en in de kerk: de keuken als altaar en de avondmaalstafel als eettafel. Hoe is ons dagelijks brood verbonden met het brood van het leven? Wat betekent een problematische relatie met eten voor deelname aan het maaltijdritueel? Zowel in ons eten als in de Maaltijd van de Heer gaat het over het lichaam en de lichamelijkheid, over het concrete kwetsbare bestaan dus. ‘Dit is mijn lichaam’, zegt Jezus, en hij duidt op zijn kwetsbare, verwonde lichaam, dat de metafoor wordt voor de gemeente, - dat wil zeggen, de concrete kwetsbare gemeente, bestaande uit kwetsbare concrete mensen. Wat voor brood delen we, wat voor wijn? Wie zitten er aan? Hoe hangt het voedsel op onze eet- en avondmaalstafels samen met die kwetsbaarheid?

Deze cursus integreert inzichten in de kenmerken van voedsel- en eetculturen in onze globale samenleving in nieuwe perspectieven op de Maaltijd van de Heer. Tegelijkertijd brengt deze de Maaltijd van de Heer weer met ons dagelijks eten in verband. Kortom, de cursus geeft antwoord op de vraag hoe de Maaltijd van de Heer in al zijn rituele facetten – brood en wijn, maar ook gemeenschap en delen – (niet) verbonden is met onze dagelijkse eetcultuur.

Doelstelling

Na deze cursus:

  • kan de cursist theologisch reflecteren op concrete maaltijdpraktijken in kerk en cultuur;
  • kan de cursist cultureel-antropologisch reflecteren op de Maaltijd van de Heer;
  • een hernieuwd zicht op de rol en betekenis van voedsel in de christelijke gemeenschap.

Competenties

Liturgische, hermeneutische en integratieve bekwaamheden.

Toetsing

De deelnemers schrijven na afloop van de cursus en na een maaltijdviering in hun eigen gemeente een verwerking (essay, artikel of preek, leesverslag) van maximaal 1000 woorden die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of hun werksituatie; zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en zenden het uiteindelijke resultaat naar mbarnard@pthu.nl. De docent geeft daarop geen inhoudelijke feedback, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘Maaltijd’ volgt geldt een iets andere vorm van toetsing. Zie: Toetsing in een cluster.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Sacramenten: Maaltijd van de Heer

De andere twee cursussen zijn:

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers (pioniers) die op zoek zijn naar doordenking/verbetering van maaltijd- en Avondmaalspraktijken de Maaltijd van de Heer.

Aantal studiepunten (ECTS)

2 ECTS (practices)

Locatie en data

Nieuw Hydepark, 9 en 10 december 2019

Literatuur

Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.), Rond de tafel. Maaltijd vieren in liturgische contexten (= Meander 17). Heeswijk: Berne Media 2018.