Home/Nascholing/Cursusaanbod 2020-2021/Predikant in het dorp - D202114
Cursuscode:
D202114
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. Henk de Roest & dr. Jacobine Gelderloos
Kosten:
€ 600,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
14 & 15 juni 2021
Deadline inschrijving:
14 apr 2021
Aanmelden

Predikant in het dorp

Beschrijving

Hoe kunnen lokale dorpskerken, in een context van krimp en individualisering, betekenisvol zijn? Hoe staan mensen met de dorpskerk in verbinding, als het gaat om people, place en practices? Hoe verhouden gemeenten zich tot hun sociale en culturele omgeving en welke verbindingen kan de dorpskerk aangaan met andere, kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen in het dorp of in de wijdere context van het dorp? Wat betekent dit alles als het gaat om leiding te geven en beleid te ontwikkelen in dorpskerken?

In deze tweedaagse cursus gaan we in op deze vragen die in veel gemeenten in landelijke gebieden spelen, en bijzondere uitdagingen stellen aan het predikantschap. Ook in de context van de dorpskerk is het niet langer vanzelfsprekend dat geloof en kerk samenvallen en is believing without belonging een reële optie. Daarmee gaat deze cursus vooral in op de praktische vraagstukken die voorkomen uit de ontwikkelingen die bestudeerd worden in de verwante cursus ‘Terug naar de kerk’. 

Aan de cursus wordt meegewerkt door Jacobine Gelderloos, die in 2018 promoveerde op een proefschrift over de betekenis van dorpskerken voor de leefbaarheid van het platteland, waarbij leefbaarheid in haar dissertatie wordt toegespitst op de “kwaliteit van leven”.

 • + Doelstelling

  Na deze cursus:

  • hebt u kennis van en inzicht in de betekenis van de dorpskerk voor de leefbaarheid (‘qualitity of life’) van het platteland;

  • kunt u in het licht hiervan mogelijkheden ontdekken voor verbinding met kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen;

  • hebt u enkele nieuwe inzichten over leiding geven en beleidsontwikkeling in dorpskerken

 • + Competenties

  Agogische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid

 • + Literatuur

  Passages uit:

  • Jacobine Gelderloos, Meaningful in the Margins. Churches and Quality of Life in the Dutch Countryside (2018).

  • Rein Brouwer, Gert Noort, Henk de Roest, Erik Sengers en Sake Stoppels, Levend Lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland (Hoofdstuk 6), (2007).

  • Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten (Hoofdstuk 7), (2010).

  • Leslie Francis, The Rural Rectory: The Impact of a Resident Priest on Local Church Life, Journal of Rural Studies (1992), 8, no. 1, 97-103.

 • + Studiepunten

  ECTS: 2

 • + Toetsing

  De toetsing bestaat uit een individuele reflectie op de thematiek met het oog op de eigen context, in een document van twee bladzijden.

  Studiepunten: 2 ECTS, Beliefs

 • + Verwante cursus