Home/Nascholing/Cursusaanbod 2020-2021/Psalmen D202111
Cursuscode:
D202111
ECTS:
2
Docenten:
Prof. Klaas Spronk, Dr. Hanna Rijken
Kosten:
€ 600,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Wanneer
12 & 13 april 2021 (onder voorbehoud)
Deadline inschrijving:
22 feb 2021

De geest van de Psalmen

Beschrijving

In deze cursus ervaren we de rijkdom van de Psalmen, niet alleen in tekst, maar ook muzikaal. Hoe zouden de psalmen in de bijbelse tijd geklonken kunnen hebben? In hoeverre klinkt dat door in de huidige synagogale liturgie? Horen we dat nog terug in de liturgische muziek in de vroege kerk, met het Gregoriaans en met de Oosters-orthodoxe muziekpraktijk? In hoeverre doen we de psalmen recht in de manier waarop we ze nu zingen?

We gaan met deze vragen aan de slag, niet alleen aan de hand van literatuur en lezingen, maar we richten ons ook zingend en luisterend op de rubriek van psalmen en cantica in het Liedboek. Welke vormen en nieuwe toonzettingen komen we tegen en hoe zijn deze toepasbaar in de liturgie? Speciale aandacht zal worden gegeven aan psalmen waarin Gods Geest direct of indirect een rol speelt, zoals Psalm 51, 67 en 104.


 • + Doelstelling

  - De deelnemers hebben na afloop van de cursus een verdiepte kennis van de muzikale achtergronden in de Bijbel, het Jodendom en de kerkgeschiedenis van de hedendaagse liturgie zoals die met name vorm krijgt in het Liedboek (2013).

  - De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat het materiaal dat het Liedboek (2013) biedt op een theologisch en liturgisch gereflecteerde manier in te zetten in de voorbereiding van vieringen in relatie tot de context van de eigen gemeentes of vieromgeving.

 • + Competenties

  hermeneutische bekwaamheid, hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • + Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers.

 • + Voorbereiding

  Volgt nog.

 • + Literatuur

  Wordt bij inschrijving bekend gegeven, kern is het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

 • + Toetsing

  De deelnemers maken een opzet voor een gemeenteavond waarin zij met gemeenteleden hun ervaringen van deze cursus delen of schrijven er een artikel over voor het kerkblad.

 • + Studiepunten

  2 ECTS

 • + Datum & locatie

  Datum

  12-13 april 2021 (onder voorbehoud)

  Locatie

  Nieuw Hydepark, Doorn

 • + Cluster

  Deze cursus is onderdeel van het cluster I will sing with the Spirit.

  Andere cursussen in dit cluster: