Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
Dogmatics / ethics

List of lectures and keynotes P.H. Vos (selection)


International

 • Opening lecture 'Public Theology in Plural Contexts' IRTI-Conference Hong Kong (15-6-2017)
 • Moral Exemplarity from Protestant Theological Perspective, Beacon Project, Wake Forst University, USA (16-7-2016)
 • Compassion and Migration, IRTI Summer School Amsterdam (7-7-2016)
 • From Liturgy to Work and back, keynote at international conference IRTI on Liturgy and Ethics, New Brunswick USA (27-6-2015)
 • Compassion as a Virtue of Love, paper at consultation Stellenbosch University South-Africa (6-5-2015)
 • Theory and practice of moral education, keynote Teacher in Europe Conference Zwolle (15-4-2015)
 • Vocation Reconsidered: Calvinistic Accounts of the Good and Relativity of Work, invited lecture on International conference 'Unity and diversity' of Debrecen Reforemd Theological University (13-4-2015)
 • Traces of virtues and teleology in Kierkegaard's Upbuilding Discourses, invited lecture at Kierkegaard Conference, University of Antwerp (3-2-2015). 
 • Calvin and Kierkegaard on Genesis 22, Comenius Conference PThU Amsterdam (26-6-2014)
 • Mercy beyond Philanthropy, lecture on conference Mercy, Theological University Apeldoorn (20-6-2014)
 • Moral education, keynote Teacher in Europe Conference Zwolle (10-4-2014)
 • The Interconnection of Law and Virtue in Calvin’s Ethics, IRTI conference Calvinism and Law, Sarospatak, Hungary (6-7-2013)
 • Moral Education in International Perspective, introduction Teacher in Europe Conference, Zwolle, the Netherlands (6-4-2012)
 • Discovering the Virtues in Moral Education, keynote Teacher in Europe Conference, Zwolle, the Netherlands (7-4-2012)
 • A Virtue Ethical Approach to Moral Formation, keynote at International Conference of Reformed Education, Wageningen, The Netherlands (27-4-2010)
 • Lectures on Bonhoeffer, Kierkegaard, Moral Formation, Religion and Violence at Evangelical Reformed Seminary of Ukraine, Kiev (1-6-2009 till 5-6-2009)
 • Response to keynote Stephan Holthaus, IAPCHE-conference, Biezenmortel, the Netherlands (21-4-2009)
 • Virtue Ethics in Education, IAPCHE-conference, Biezenmortel, the Netherlands (22-4-2009)
 • Religious identity and education, ICRE, Sumas, USA/ Canada (25-9-2007)
 • Religious Education, presentation at conference of the International Association of Teacher Trainers, Regent University, Virginia Beach USA (25-5-2006)
 • Educating for Autonomy: Reconstructing a Moral Ideal, at International Conference of Reformed Philosophy, Hoeven, the Netherlands (18-8-2005)
 • Response to Jürgen Moltmann, Drachentöten und Friedenstiften, at Theological University Kampen (Koornmarkt), the Netherlands (17-2-2004)
 • Temporality and Eternity in Kierkegaard's Upbuilding Discourses, Hong Kierkegaard Library, St. Olaf, USA (5-6-1999)


Dutch

 • Veiligheid: een theologisch perspectief, Centrum voor Recht en religie, VU (17-11-2017)
 • Openingslezing 'Hollands Next rolmodel', Deugdenseminar Amsterdam (19-9-2017)
 • Lezing voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, deputaten CGK, GKV en NGK, Elspeet (7-11-2015)
 • Lezing op symposium over Kind en echtscheiding, Timon, SGJ, Nederlands Dagblad (10-10-2015)
 • Lezing over de deugden in de christelijke gemeente voor Leerhuis in Plantagekerk Zwolle (23-9-2015)
 • Lezing op symposium 'De geestelijk verzorger als ondernemer', Luce en Relief, Utrecht (16-4-2015)
 • Inleiding op De Knijffs 'Tegenwoordigheid van geest', symposium PThU (31-3-2014)
 • Koninkrijk en ethiek, lezing voor dispuut Voetius, Amsterdam (8-1-2014)
 • Deugdethiek en morele vorming, excellentieprogramma Hogeschool van Amsterdam (10-12-2013)
 • Morele zelfbezinning en –competentieontwikkeling van veteranen, lezing op symposium geestelijk verzorgers en hulpverleners veteranenzorg, Beukbergen, Huis ter Heide (28-11-2013)
 • Deugdethiek, lezing voor CSFR Utrecht (19-10-2013)
 • Kierkegaard en de zelfwording, lezing voor PKN Zwolle, Oosterkerk (16-10-2013)
 • Kierkegaard, een introductie, lezing voor PKN Uithoorn (8-10-2013)
 • Kierkegaard en de zelfwording, lezing voor Sapientia, Studievereniging Filosofie Tilburg (15-2-2013)
 • Onderwijs en karaktervorming, lezing voor leerkrachten Openbaar onderwijs Harderwijk (15-2-2013)
 • Is ‘de enkeling’ een individualist? Lezing symposium ‘Kierkegaard nu’, PThU Amsterdam (met Willem Jan Otten, Ad Verbrugge, Karl Verstrynge, e.a.) (1-2-2013)
 • Morele vorming en deugdethiek, lezing op conferentie voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, Beukbergen, Zeist (28-1-2013)
 • Kierkegaard over tijd, eeuwigheid en zelfwording, lezing symposium Hydepark, Doorn (23-3-2012)
 • Vorming, bijdrage op expertmeeting ministerie OC&W, Den Haag (27-3-2012)
 • Introductie gemeente-project, gereformeerde kerk Amersfoort-Centrum (14-9-2012)
 • Deugden en praktijken, gereformeerde kerk vrijgemaakt Amersfoort-Centrum (1-11-2012)
 • Morele vorming en deugdethiek, lezing op conferentie voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, Beukbergen, Zeist (10-9-2012 en 6-12-2012)
 • Vorming: onderwijs als intrinsieke waarde, Gereformeerde Hogeschool Zwolle (12-12-2012)
 • Geestelijke verzorging en de morele vorming van de militair, lezing op conferentie Diensten geestelijke verzorging krijgsmacht, Beukbergen, Huis ter Heide (1-11-2011)
 • Autisme en morele vorming, response op conferentie 'Autisme, onderwijs, geloof en kerk' van de PThU in Kampen (11-3-2011)
 • Is de docent moreel competent? Lezing op conferentie Voortreffelijk onderwijs, Fontys Tilburg (2-2- 2010)
 • Is lijden een vorm van kwaad? Workshop Paascongres christelijke studenten (20-3-2009)
 • Is er een opvoedcrisis? Lezing op symposium Evangelische Hogeschool (21-11-2008)
 • De spiritualiteit van de leraar, opening symposium lectoraat morele vorming (11-6-2008)
 • Deugdethiek en onderwijs, presentatie voor Centrum voor Ethiek, RUN (10-12-2007)
 • Waardengericht leren, lezing voor Stichting Carmelscholen Deventer (10-2007)
 • Multiculturaliteit en onderwijs, lezing voor Netwerk Besturenraad pc-onderwijs (12-6-2007)
 • De vanzelfsprekendheid voorbij, hoofdlezing conferentie van Gomaruscollege Groningen (10-4-2007)
 • Lezing op GWG-debat Religie in de publieke ruimte, met Kars Veling, Erik Borgman e.a. (11-2-2007)
 • Lezing over Kant in serie Grote denkers, in Zwolle en Gouda (6-12-2006 en 12-12-2006)
 • Kierkegaard als pedagoog, lezingenserie van lectoraat Onderwijs en identiteit (6-12-2005)
 • Ethiek en levensvorm, studiedag over de studie van Gerrit Neven, Barth lezen: naar een dialogische dogmatiek, aan de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) (8-4-2005)
 • Wijsgerige vorming, in lezingencyclus van het lectoraat Onderwijs en identiteit (23-2-2005)
 • Lezing op symposium Hart voor de stad, over het gelijknamige proefschrift van dr P.W. van de Kamp, Bunschoten (19-11-2005)
 • Co-referaat bij dr A. Lascaris over geweld en vergeving op het theologisch festival ‘Feest, een theologische oefening’ aan de ThUK (16-4-2004)
 • Optreden in filosofisch café tijdens cultureel evenement in Vredenburg, Utrecht (15-1-2004)
 • Kierkegaard over angst in ‘Felix en Sofie’, Felix Merites te Amsterdam, samen met Ad Verbrugge en Tomas Geyskens (13-5-2004)
 • Kierkegaard en zijn invloed in de twintigste eeuw, lezing voor de studentenvereniging VGSU te Utrecht (5-6-2003)
 • Kierkegaard, voor de studentenverenigingen VGSN en VGSW te Nijmegen (6-2-2000)
 • De onzekere zekerheid van het geloof, co-referaat bij de lezing van Gerrit Glas op congres over geloofszekerheid en postmodernisme te Kampen (11-1998)
 • De joodse inspiratie in het denken van Emmanuel Levinas, voor de studentenvereniging VGSEi te Eindhoven (11-02-1998) en voor VGSU en VGSD te Utrecht (27-2-1997)

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.