Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Pieter Vos/Lectures

Medewerkers

Prof.dr. P.H. Vos

Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Locatie:Groningen, Amsterdam
Afdeling:PT Practices, ST Beliefs

List of lectures and keynotes P.H. Vos (selection)


International

 • Opening lecture 'Public Theology in Plural Contexts' IRTI-Conference Hong Kong (15-6-2017)
 • Moral Exemplarity from Protestant Theological Perspective, Beacon Project, Wake Forst University, USA (16-7-2016)
 • Compassion and Migration, IRTI Summer School Amsterdam (7-7-2016)
 • From Liturgy to Work and back, keynote at international conference IRTI on Liturgy and Ethics, New Brunswick USA (27-6-2015)
 • Compassion as a Virtue of Love, paper at consultation Stellenbosch University South-Africa (6-5-2015)
 • Theory and practice of moral education, keynote Teacher in Europe Conference Zwolle (15-4-2015)
 • Vocation Reconsidered: Calvinistic Accounts of the Good and Relativity of Work, invited lecture on International conference 'Unity and diversity' of Debrecen Reforemd Theological University (13-4-2015)
 • Traces of virtues and teleology in Kierkegaard's Upbuilding Discourses, invited lecture at Kierkegaard Conference, University of Antwerp (3-2-2015). 
 • Calvin and Kierkegaard on Genesis 22, Comenius Conference PThU Amsterdam (26-6-2014)
 • Mercy beyond Philanthropy, lecture on conference Mercy, Theological University Apeldoorn (20-6-2014)
 • Moral education, keynote Teacher in Europe Conference Zwolle (10-4-2014)
 • The Interconnection of Law and Virtue in Calvin’s Ethics, IRTI conference Calvinism and Law, Sarospatak, Hungary (6-7-2013)
 • Moral Education in International Perspective, introduction Teacher in Europe Conference, Zwolle, the Netherlands (6-4-2012)
 • Discovering the Virtues in Moral Education, keynote Teacher in Europe Conference, Zwolle, the Netherlands (7-4-2012)
 • A Virtue Ethical Approach to Moral Formation, keynote at International Conference of Reformed Education, Wageningen, The Netherlands (27-4-2010)
 • Lectures on Bonhoeffer, Kierkegaard, Moral Formation, Religion and Violence at Evangelical Reformed Seminary of Ukraine, Kiev (1-6-2009 till 5-6-2009)
 • Response to keynote Stephan Holthaus, IAPCHE-conference, Biezenmortel, the Netherlands (21-4-2009)
 • Virtue Ethics in Education, IAPCHE-conference, Biezenmortel, the Netherlands (22-4-2009)
 • Religious identity and education, ICRE, Sumas, USA/ Canada (25-9-2007)
 • Religious Education, presentation at conference of the International Association of Teacher Trainers, Regent University, Virginia Beach USA (25-5-2006)
 • Educating for Autonomy: Reconstructing a Moral Ideal, at International Conference of Reformed Philosophy, Hoeven, the Netherlands (18-8-2005)
 • Response to Jürgen Moltmann, Drachentöten und Friedenstiften, at Theological University Kampen (Koornmarkt), the Netherlands (17-2-2004)
 • Temporality and Eternity in Kierkegaard's Upbuilding Discourses, Hong Kierkegaard Library, St. Olaf, USA (5-6-1999)


Dutch

 • Veiligheid: een theologisch perspectief, Centrum voor Recht en religie, VU (17-11-2017)
 • Openingslezing 'Hollands Next rolmodel', Deugdenseminar Amsterdam (19-9-2017)
 • Lezing voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, deputaten CGK, GKV en NGK, Elspeet (7-11-2015)
 • Lezing op symposium over Kind en echtscheiding, Timon, SGJ, Nederlands Dagblad (10-10-2015)
 • Lezing over de deugden in de christelijke gemeente voor Leerhuis in Plantagekerk Zwolle (23-9-2015)
 • Lezing op symposium 'De geestelijk verzorger als ondernemer', Luce en Relief, Utrecht (16-4-2015)
 • Inleiding op De Knijffs 'Tegenwoordigheid van geest', symposium PThU (31-3-2014)
 • Koninkrijk en ethiek, lezing voor dispuut Voetius, Amsterdam (8-1-2014)
 • Deugdethiek en morele vorming, excellentieprogramma Hogeschool van Amsterdam (10-12-2013)
 • Morele zelfbezinning en –competentieontwikkeling van veteranen, lezing op symposium geestelijk verzorgers en hulpverleners veteranenzorg, Beukbergen, Huis ter Heide (28-11-2013)
 • Deugdethiek, lezing voor CSFR Utrecht (19-10-2013)
 • Kierkegaard en de zelfwording, lezing voor PKN Zwolle, Oosterkerk (16-10-2013)
 • Kierkegaard, een introductie, lezing voor PKN Uithoorn (8-10-2013)
 • Kierkegaard en de zelfwording, lezing voor Sapientia, Studievereniging Filosofie Tilburg (15-2-2013)
 • Onderwijs en karaktervorming, lezing voor leerkrachten Openbaar onderwijs Harderwijk (15-2-2013)
 • Is ‘de enkeling’ een individualist? Lezing symposium ‘Kierkegaard nu’, PThU Amsterdam (met Willem Jan Otten, Ad Verbrugge, Karl Verstrynge, e.a.) (1-2-2013)
 • Morele vorming en deugdethiek, lezing op conferentie voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, Beukbergen, Zeist (28-1-2013)
 • Kierkegaard over tijd, eeuwigheid en zelfwording, lezing symposium Hydepark, Doorn (23-3-2012)
 • Vorming, bijdrage op expertmeeting ministerie OC&W, Den Haag (27-3-2012)
 • Introductie gemeente-project, gereformeerde kerk Amersfoort-Centrum (14-9-2012)
 • Deugden en praktijken, gereformeerde kerk vrijgemaakt Amersfoort-Centrum (1-11-2012)
 • Morele vorming en deugdethiek, lezing op conferentie voor geestelijk verzorgers in de krijgsmacht, Beukbergen, Zeist (10-9-2012 en 6-12-2012)
 • Vorming: onderwijs als intrinsieke waarde, Gereformeerde Hogeschool Zwolle (12-12-2012)
 • Geestelijke verzorging en de morele vorming van de militair, lezing op conferentie Diensten geestelijke verzorging krijgsmacht, Beukbergen, Huis ter Heide (1-11-2011)
 • Autisme en morele vorming, response op conferentie 'Autisme, onderwijs, geloof en kerk' van de PThU in Kampen (11-3-2011)
 • Is de docent moreel competent? Lezing op conferentie Voortreffelijk onderwijs, Fontys Tilburg (2-2- 2010)
 • Is lijden een vorm van kwaad? Workshop Paascongres christelijke studenten (20-3-2009)
 • Is er een opvoedcrisis? Lezing op symposium Evangelische Hogeschool (21-11-2008)
 • De spiritualiteit van de leraar, opening symposium lectoraat morele vorming (11-6-2008)
 • Deugdethiek en onderwijs, presentatie voor Centrum voor Ethiek, RUN (10-12-2007)
 • Waardengericht leren, lezing voor Stichting Carmelscholen Deventer (10-2007)
 • Multiculturaliteit en onderwijs, lezing voor Netwerk Besturenraad pc-onderwijs (12-6-2007)
 • De vanzelfsprekendheid voorbij, hoofdlezing conferentie van Gomaruscollege Groningen (10-4-2007)
 • Lezing op GWG-debat Religie in de publieke ruimte, met Kars Veling, Erik Borgman e.a. (11-2-2007)
 • Lezing over Kant in serie Grote denkers, in Zwolle en Gouda (6-12-2006 en 12-12-2006)
 • Kierkegaard als pedagoog, lezingenserie van lectoraat Onderwijs en identiteit (6-12-2005)
 • Ethiek en levensvorm, studiedag over de studie van Gerrit Neven, Barth lezen: naar een dialogische dogmatiek, aan de Theologische Universiteit Kampen (Koornmarkt) (8-4-2005)
 • Wijsgerige vorming, in lezingencyclus van het lectoraat Onderwijs en identiteit (23-2-2005)
 • Lezing op symposium Hart voor de stad, over het gelijknamige proefschrift van dr P.W. van de Kamp, Bunschoten (19-11-2005)
 • Co-referaat bij dr A. Lascaris over geweld en vergeving op het theologisch festival ‘Feest, een theologische oefening’ aan de ThUK (16-4-2004)
 • Optreden in filosofisch café tijdens cultureel evenement in Vredenburg, Utrecht (15-1-2004)
 • Kierkegaard over angst in ‘Felix en Sofie’, Felix Merites te Amsterdam, samen met Ad Verbrugge en Tomas Geyskens (13-5-2004)
 • Kierkegaard en zijn invloed in de twintigste eeuw, lezing voor de studentenvereniging VGSU te Utrecht (5-6-2003)
 • Kierkegaard, voor de studentenverenigingen VGSN en VGSW te Nijmegen (6-2-2000)
 • De onzekere zekerheid van het geloof, co-referaat bij de lezing van Gerrit Glas op congres over geloofszekerheid en postmodernisme te Kampen (11-1998)
 • De joodse inspiratie in het denken van Emmanuel Levinas, voor de studentenvereniging VGSEi te Eindhoven (11-02-1998) en voor VGSU en VGSD te Utrecht (27-2-1997)