Prof.dr. M.M. Jansen

Professor of Missiology
Amsterdam, Groningen
Moving Identities

Talen naar God: Wegwijzers bij Paul Ricoeur, Gorinchem: Narratio 2002 ISBN 90-5263 914-0

A New Day Dawning: African Christians Living the Gospel, (with K. Bediako a.o. eds) Zoetermeer: Boekencentrum 2004, ISBN 90-239-1790-1

A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands, (with H.C. Stoffels eds), Zurich/Berlin: Lit Verlag 2008, ISBN 978-03735-990-7

Wie zijn wij dan? Over erkenning en verbondenheid tussen mensen die alles, bijna niets, een beetje of heel veel geloven, Zoetermeer: Meinema 2008, ISBN 978-90-211-4209-8

Interrelated Stories: Intercultural Pastoral Theology, Zürich/Münster: LiT Verlag 2011, ISBN 978-3-6439-01-934

“Indonesian and Moluccan Immigrant Churches in the Netherlands: Missionary History and Challenges”, Journal of Reformed Theology 2008  nr.2, pp 168-187

God op de grens. Missiologie als theologische begeleiding bij grensoverschrijding. Oratie, PThU Utrecht/Kampen/Leiden 2008

“Koinonia en integratie: migrantenkerken in Nederland”, Kerk en Theologie, 60,4 (2009), 353-364

“Human Flourishing Contested”, (co author V. Küster), Reformed World, 59,3 (2009), 149-161

“Hermeneutics as a Key Issue between Migrant and Non-Migrant Churches”, Studies in Interreligious Dialogue, 10 (2010) 2, 133-147

“God on the Border: Missiology as Critical Theological Guidance for Crossing Borders”, in: V. Küster (ed), Mission Revisited: Between Mission History and Intercultural Theology, Zürich/Berlin: LiTVerlag 2010, 45-62

“Migrantenkerken en evangelicale religiositeit”, Tijdschrift voor Theologie 50 (2010) 4, 448-462

“Is er leven na de dood? Zonder verbeelding blijven wij ‘nergens’”, Kerk en Theologie, 61 (2010) 115-125

“Help, ik ben een missionaris”, Theologisch Debat, 7 (2010) 2, 34-41

“Missionaire grensoverschrijding”, in G.G. de Kruijf en W.de Jong (eds), Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 23-38

 “Het blijvend belang van beschaving”, Theologisch Debat 8, 2011, pp. 9-13

“Dialoog en identiteitsonderhandeling: interculturele contacten met en tussen migrantenvrouwen” in: R. Bons-Storm en N. van Doorn-Harder, Dubbele dialoog: Vrouwen en mannen in interreligieuze ontmoetingen, Gorinchem: Narratio 2012, pp. 69-84

« Eglises nouvelles issues de l’immigration aux Pays-Bas », Revue Congolaise de Theologie Protestante, no 21, 2012, 293-308

« Vervreemding en vertrouwen : Over hermeneutiek en theologie” (met P. Schaafsma, T. Hettema en R. Benjamins), Nederlands Theologisch Tijdschrift 67 (2013), 3-26

"Conversion in Post-secularity: Understandings on the Missiological Field", Mission Studies 33 (2016), 275-298 

"Christian Migrants and Theology of Space and Place", in  U. Winkler, L. Rodriguez Fernandez, O. Leirvik,  Contested Spaces - Common Ground:  Space and Power Structures in Contemporary Multireligious Societies, Leiden: Brill 2016, 147-161 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.