Dr. G.J. van Klinken

Assistant professor in Church History
Amsterdam
Moving Identities

2015

Belangrijkste onderzoekslijn voor 2016-2018 is de voorgeschiedenis van de internationale christelijke moshav Nes Ammim 1952-1967. Na de zomer van 2016 hoop ik de kladversie (ca. 500 pag.) te gaan vertalen in het Engels. Samenwerking met: Nes Ammim-Duitsland (Düsseldorf).

Copromotor bij: Nico Slokker, Diaconie Utrecht 1795-1965 (promotie verwacht in 2016; promotor H. Noordegraaf)

Congresbezoek

 • Jewish and Christian Perspectives. Stories and Traditions in Transformation(Amsterdam). Lezing: Biblical murals in medieval Christian Churches
 • Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism (Emden). Lezing: Self-expressions of Lutheranism in the Urban Lay-out of the Calvinist City of Amsterdam 1578-1978 (samen met Maren Mielke)
 • Vijf eeuwen leven en werk in de Noord-Nederlandse pastorie, Groningen. Lezing: Hervormd en gereformeerd pastorieleven onderling vergeleken

Wetenschappelijke output

 • G.J. van Klinken en L. Mietus, ‘Het theologisch studiefonds Hallet in de negentiende eeuw’, in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (DNK) 83 (dec. 2015), 4-14.
 • ‘Openbaar onderwijs en vrijzinnig Christendom. Ter Apel 1806-1920’, in: John Exalto en Gert van Klinken (red.), De protestantse onderwijzer. Geschiedenis van een dienstbaar beroep (1800-1920). Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 jrg. 23, Boekencentrum: Zoetermeer, 2015, 170 pp.
 • ‘J.H. Grolle en de toekomst van de joodse christenen in Israël’, in: DNK 82 (juni 2015), 20-32.
 • ‘Gezina van der Molen over recht en geloof’, in: J. de Bruijn, S. Faber en A. Soeteman (red.), Ridders van het recht. De juridische faculteit van de Vrije Univesiteit 1880-2010, Prometheus: Amsterdam, 2015, 195-206.

Recensies

 • J.D. Wassenaar, Het Fries Godgeleerd Gezelschap 1838-2013, in: Church History and Religious Culture 95 (2015), Ljouwert 2014, 111-113.
 • Klaas van Berkel, Universiteit in het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen deel 1 (de oude universiteit 1614-1876), Hilversum 2014, 59-61, in: DNK 82 (juni 2015).
 • ‘Boek nodigt uit om zelf conclusies te trekken’ (bespreking van: Jan Bank, God in de oorlog. De rol van de kerk in Europa, 1939-1945, Amsterdam 2015),in: Transparant. Uitgave van de Vereniging van Christen-Historici 26-3 (sept. 2015).
 • Joep van Gennip, Vefie Poels en Marie-Antoinette Willemsen (red.), Creatie en recreatie. Cultuur en ontspanning in het kloosterleven, Hilversum 2014, in: DNK 83 (dec. 2015), 85-86.
 • Th. Fafié, De Molenpage-Stichting, ’s-Gravenhage 2014, in: DNK 83 (dec. 2015), 84.

Organisatie

 • Studiemiddag ‘Theologische studiefondsen in de negentiende en twintigste eeuw’, DNK/PThU 27 november 2015. Organisatie samen met L. Mietus, en met financiële steun van fonds Hallet.
 • Symposium ‘De P-factor van het onderwijs. Historische en pedagogische perspectieven op de identiteit van de protestants-christelijke school en de leraar’, Onderwijsmuseum Dordrecht 9 december 2015. Organisatie met J. Exalto, met financiële steun Aelbrechtfonds.

Redactielidmaatschap tijdschriften

 • DNK
 • Jaarboek geschiedenis Nederlands protestantisme na 1800

Samenwerking

 • Nes Ammim, Fonds Hallet, Nationaal Onderwijsmuseum, Aelbrechtfonds

Vakpublicaties

 • ‘Auke Jan Jelsma 1933-2014’ (In Memoriam), in: Historisch Tijdschrift GKN 31 (juni 2015), 44-45.
 • ‘Onderzoek naar Kerk en Israël. De casus Nes Ammim’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 18 nr. 2 (juni 2015), 68-72.
 • ‘André du Croix en Albert Keuter herdacht in doopsgezind Nederland’, in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks nr. 41, Amsterdam 2015, 303-320.
 • Populariserende publicaties
 • ‘Slavernij en kerk. Aandacht voor wie pijn ervaren aan onze geschiedenis’, in: Ouderlingenblad 93 nr. 1064 (nov. 2015).

Lezingen

 • Historische kring Stellingwerf: begraafritueel in de prehistorie.
 • PE/ PAO-cursussen
 • PAO-cursus over Rowan Williams, samen met R. Reeling Brouwer.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.