Dr. G.J. van Klinken

Assistant professor in Church History
Amsterdam
Moving Identities

Onderzoek

Voornaamste onderzoekslijn is de verhouding van Kerk en Israël in de twintigste eeuw. Dit onderwerp wordt op grond van primaire en niet eerder gepubliceerde bronnen bestudeerd aan de hand van de casus van de voorgeschiedenis christelijke moshav Nes Ammim in Galilea 1952-1967 (joden, christenen, moslims en druzen; Israël, VS, Nederland, Duitsland, Zwitserland). In 2014 verschijnt hierover een bijdrage in de bundel The Jew as Legitimation (Menasseh Ben Israel-Instituut; Brill; peer-reviewed).

Een tweede onderzoekslijn betreft de verhouding van kerkelijke boodschap en openbaar onderwijs in Nederland in de negentiende eeuw, vanuit het perspectief van degenen die deel hadden aan zowel het een als het ander en met een zekere nadruk op de sterk in dit thema geïnteresseerde vrijzinnigheid. In 2015 wordt hierover het Jaarboek Geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 geredigeerd, samen met John Exalto. Rond de aanbieding wordt een symposium georganiseerd. Verder staat een artikel gepland over 400 jaar studiefonds Anthony Hallet in Leiden (verschijning 2014 of 2015, met symposium).

Participatie in onderzoeksscholen of -groepen

 • NOSTER
 • Wetenschapsgeschiedenis VU

Begeleiding promovendi 

Buitenpromovendi binnenland: Als referent bij dr. Nico Slokker, hervormde diakonie in Utrecht (promotor: prof. dr. H. Noordegraaf)

Congresbezoek 

 • Crossing borders/conflicting loyalties Stellenbosch (ZA), theol. Fac.
 • Calvinism and Law. IRTI, Sarospatak (Hong.)
 • The Jew as Legitimation Menasseh Ben Israel-instituut, Amsterdam

Tijdschriftartikelen (non-referee

 • ‘Negentiende-eeuwse grafteksten in de provincie Groningen. Sleutel voor het verstaan van een cultuur’, Tijdschrift Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis 16 (2013) 3, 106-109.
 • ‘Churchill over Christendom en samenleving’, Transparant (Vereniging Christen-historici) 24 (2013)

Boeken

G.J. van Klinken en G. Luth, Een eigenzinnige geloofsgemeenschap. Kloosterkerk Ter Apel 1604-2013, Vught: 2013, 335 pp.

Artikelen in bundels

 ‘De Jodenzending voorbij’, in: M. Elias, S. Schoon (red.), Van rozenkassen tot dialoog. Vijftig jaar Nes Ammim, Gorinchem: 2013, 12-27.

Recensies  

 • J. Jacobs, L. Winkeler, A. van der Zeijden en E. Blok (red.), Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland, Nijmegen/Antwerpen 2012. Recensie in: DNK 79 (december 2013), 88-89.
 • N. Schuman, Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen, Zoetermeer 2012. Recensie in: DNK 79 (december 2013), 83-84.
 • J. van Zuthem, Harde grond. Kerkelijke verhoudingen in Groningen, 1813-1945, Assen 2012. Recensie in: DNK 79 (december 2013), 89-90.

Beroepsgerichte publicaties

G.J. van Klinken, ‘Studenten theologie 1854-1880’, in: Lustrumalmanak Fides Quadrat Intellectum Kampen 2013, 124-134.

Organisatie themadag 

Een eigenzinnige geloofsgemeenschap (vrijzinnigheid Oost-Groningen). Ter Apel, 1 juni 2013.

Lezingen voor een breed publiek

 •  ‘Herdenking Gezina van der Molen’, Bloemendaal 30 januari 2013.
 • ‘Menso Alting’, Emden 23 maart 2013
 • ‘Iona’, Zwolle 3 april 2013
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Colmschate 4 april 2013
 • ‘Kerkgeschiedenis in de binnenstad’, Kampen 20 april 2013
 • ‘Christelijk verzet in de Tweede Wereldoorlog’, Zwolle 23 april 2013
 • ‘Gespreksthema’s van gereformeerden en joden’, Kampen 4 oktober 2013
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Putten 19 november 2013 

Redactielidmaatschap tijdschriften

 • Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (DNK)
 • Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.