Dr. F. Stark

Universitair hoofddocent Praktische Theologie
Amsterdam
Worship / formation

Recente wetenschappelijke publicaties dr. Ciska Stark

2019

Friedrich de Wet, Ferdinand Kruger en Ciska Stark, ‘Around Capes of Good Hope God’s Wind Never Subsides’- Preaching Hope against Hope, in: Johan Cilliers, Len Hansen (eds.), Preaching Promise within the Paradoxes of Life, Studia Homiletica 11, African SUN media, p.243-258 

2018

Stark, Ciska, ‘#Me Too en de functie van het ongemakkelijk getuigenis’, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, Utrecht: VBK Media 3, (2018), 3-7

2017

Leede, Bert de, Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum 2017, 304 pp. 

2014   

Een stem in bewaring. Het zelfverstaan van de prediker in de context van een justitiële inrichting. In: Theo W.A. de Wit, Reijer de Vries, Ryan van Eijk (red.), Lost in Translation? De (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving. Amsterdam/Tilburg: Centrum voor Justitiepastoraat 2014, p. 143-153

2013

 • Van waagstuk tot weegschaal. Over kerk, sacrament en ambt in de christelijke dogmatiek, In de Waagschaal, nieuwe jaargang 42, nr. 4, Zeist: Kerckebosch 2013, p. 107-109
 • Bert de Leede, Ciska Stark, Protestantse preken in hun kracht en zwakheid: Een quickscan, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift, jrg. 67, nr. 2, Zoetermeer: Boekencentrum 2013, p. 85-100
 • De open ruimte van een schuilkerk, in: Muziek en Liturgie, jrg. 82, nr. 4, Amsterdam: Koninklijke Vereniging van Organisten, 2013, p. 14-17
 • Kort overzicht van homiletische literatuur voor de preekpraktijk, in: Postille 65, 2013-2014, Zoetermeer: Boekencentrum 2013, p.193-204
 • Bert de Leede, Ciska Stark, Overcoming the Harmless Sermon: Strengths & Weaknesses of Protestant Preaching, in: Viva Vox Evangelii - Reforming Preaching. Studia Homiletica 9. Edited by Jan Hermelink and Alexander Deeg, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2013, p. 219-233
 • Missing links in Mainline Churches: Biblical Life Stories and Their Claim in Today's Family Preaching, in: Fragile Dignity. Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence. Edited by L.Juliana Claassens and Klaas Spronk, Semeia Studies, nr. 72, Atlanta, Society of Biblical Literature 2013, 233-250

2012

Kort overzicht van homiletische literatuur voor de preekpraktijk, in: Postille 64, 2012-2013, Zoetermeer: Boekencentrum 2012, p. 203-212

2011

 • Ciska Stark, Erik Jan Tillema (red.) Kracht van een minderheid. Doopsgezinden in Nederland. Zoetermeer: Meinema 2011, 200 pag.  
 • Duurzaam preken in een veranderende cultuur. Trendwatching homiletiek, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie, Utrecht: Kok/Ten Have, 2011 nr. 3, p.73-78
 • Kort overzicht van homiletische literatuur voor de preekpraktijk, in: Postille 63, 2011-2012, Zoetermeer: Boekencentrum 2011, p. 192-198
 • Zo moge het zijn. Een decennium vrede vertolken na ´9-11´, in: Erik Asscher, Heye Heyen, Hanneke Schaap-Jonker (red.), Hartstocht voor het mogelijke. Praktisch/theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker, Bergambacht: 2VM, p. 99-107

2010

 • Hoort ieder in de eigen taal? Preekanalyse vanuit verschillende perspectieven, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie, Zwolle: Waanders 2010/3, p.2-7
 • Ciska Stark en Sake Stoppels, Napraten over de preek, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie, Zwolle: Waanders 2010/3, p.59-65
 • Homiletische literatuur en uitgaven ten behoeve van de preekvoorbereiding, in: Postille 62, 2010-2011, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, p. 228-260

2009

 • Samen preken. Een reflectie op dialogische prediking, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie, Zwolle: Waanders 2009/1, p. 43-47
 • Berufsbilder und Ausbildung bei den Nachbarn. Zwischen Ueberleben und Erneuern, Praktische Theologie, Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2009/1, p. 44-49
 • Preken voor dovenmansoren? Toenadering tot de hoorders in preken van Calvijn, in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocateur van het Nederlandse protestantisme, Kampen: Kok 2009, p.143-153
 • Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking, in: Postille 61, 2009-2010, Zoetermeer: Boekencentrum 2009, p. 238-266

2008

 • The Energizing Pulpit: African-European Preaching on the Continent, in: Jansen, M.M., Stoffels, H.C., A Moving God. Immigrant Churches in the Netherlands, International Practical Theology, Vol. 8, Zürich/Berlin: Lit-Verlag 2008, p. 177-196
 • Dichter bij de preek – Het poëtisch gehalte van de prediking, in: In de Waagschaal, nr. 6, nieuwe jaargang 37, Zeist: Kerckebosch 2008, p.168-170
 • Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking, in: Postille 60, 2008-2009, Zoetermeer: Boekencentrum 2008, p. 280-307

2007

 • Flickering Hope after 40 Years, A re-reading of Moltmann’s Theology of Hope for Today’s Preaching, in: C.J.A. Vos, Lucy L. Hogan, Johan H. Cilliers (eds.), Preaching as a Language of Hope, Studia Homiletica No. 6, Pretoria: Protea Book House 2007, p. 101-110
 • Toen we voor jullie op de fluit speelden. Liturgie als het spel spaak loopt, in: Theologisch Debat, jrg 4, Kampen: Kok 2007, p. 15-20
 • Tekort en tegoed. Een gereformeerde rehabilitatie van Miskotte, in: In de Waagschaal, nieuwe jrg. 36, no. 12, Zeist: Kerckebosch 2007 p. 372-374
 • Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking, in: Postille 59, 2007-2008, Zoetermeer: Boekencentrum 2007, p. 257-282

2006

 • Homiletiek in een pluriforme cultuur: een nieuwe uitdaging. Literatuurbericht homiletiek, in: Praktische Theologie, 2006/1, Zwolle: Waanders 2006, p. 138-159
 • Verantwoord en vrijmoedig preken vanuit het Oude Testament, in: Postille 58, 2006-2007, Zoetermeer: Boekencentrum 2006, p. 26-30
 • Homiletische literatuur en praktijkmateriaal voor de prediking, in: Postille 58, 2006-2007, Zoetermeer: Boekencentrum 2006, p. 251-272
 • In de schoenen van Pilatus. Pilatus in (historische) preken, in: Interpretatie, Zoetermeer: Meinema 2006, 14e jaargang nr. 2, p. 27-29
 • Drie dagen van Pasen: Liturgie met terugwerkende kracht, in: In de Waagschaal, nr. 12, nieuwe jaargang 35, Zeist: Kerkecbosch 2006 p. 361-363

2005

 • Proeven van de preek. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de preek als Woord van God. (Dissertatie) Zoetermeer: Boekencentrum 2006
 • Empirical Research in the Field of Homiletics: Asking for the Hearers’ Voice, in: Prof. Dr. Albrecht Grözinger & Rev. Dr. Kang Ho Soon, Preaching as Sharing Experience in A World of Conflict, Singapore: Gospel Works 2005: p. 90-99
 • De predikant als vrijgestelde getuige, in: R. Kranenborg, Voorgangers in Nederland. Onderzoek naar de positie van de pandit, de imam, de predikant, de rabbijn en de charismatisch leider in de religies van Nederland, Zoetermeer: Boekencentrum 2005, p. 156-169
 • Het gastenboek van deze tijd, in: Waar gaat het nog over? In : P. de Boer en C. Verboom, Een veranderend landschap, Kampen: Kok 2005, p. 25-31

Recente populariserende publicaties dr. Ciska Stark

2018

 • Stark, Ciska, ‘Preken zonder gezag. Rekenen op tekst in een tijd van bijbels analfabetisme’, in: Sake Stoppels, Floor Barnhoorn en Anne-Mareike Schol-Wetter (red.), De Bijbel in Nederland: Reflecties over het gebruik van de Bijbel in kerk en cultuur’. Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, 2018, 130-141
 • Ciska Stark, Restanten, PThUnie, jaargang 12, nr. 1, maart 2018, p. 33
 • Ciska Stark, Rise and Shine, PThUnie, jaargang 12, nr. 2, juli 2018, p. 25
 • Ciska Stark, Impact, PThUnie, jaargang 12, nr. 3, november 2018, p. 25

2017

 • Stark, Ciska, Liturgisch onderscheiden waar het op aankomt, in: Almatine Leene (red.), Flirten met Rome. Protestanten naderen katholieken. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2017, 63-7
 • Stark, Ciska, Petrus’ Pinksterpreek, in: Radio Magazine Kerk zonder Grenzen, 8, (2017), 4, 12-13
 • Ciska Stark, Reformator. In: PThUnie, jaargang 11, nr. 1, april 2017, pag 25.
 • Ciska Stark, Proeverij. In: PThUnie, jaargang 11, nr. 2, juli 2017, pag 25.
 • Ciska Stark, Bevrijdend. In: PThUnie, jaargang 11, nr. 3, november 2017 pag. 25

2016

 • Herman Noordegraaf & Ciska Stark, Diaconale presentie en motiverende prediking, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 43e jrg. 2016/3 Utrecht: Kok 2016, p.3-8
 • Herman Noordegraaf & Ciska Stark, Diaconaat als kloppend hart van de prediking, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 43e jrg. 2016/3 Utrecht: Kok 2016, p.73-78

2015

 • De preek, in: Willem Maarten Dekker, Bert Karel Foppen, Bert de Leede & Koos van Noppen, Ankerplaatsen. Waar geloven houvast vindt, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 41-53
 • Het woord is aan jou. In Oecumenisch Bulletin, najaar 2015, p.8
 • Spreken omdat zwijgen schuldig maakt. Over nut en noodzaak van de preek. Interview door Jurgen Tiekstra in Volzin, jrg. 14, nr 02, februari 2015, p.12-15 

2014   

 • Ciska Stark en Martin Walton, Alleen samen? Paradoxen van gemeenschapsvorming bij vieringen in een instelling. Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 41e jrg. 2014/1, p.2-5
 • Een hele grote dosis argwaan. Interview met Harry Brandsma, in Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 41e jrg. 2014/1, p.21-26
 • Ciska Stark en Martin Walton, Waarom de kring niet rond wordt. Gemeenschapsvorming in vieringen in bijzondere settingen. Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 41e jrg. 2014/1, p.59-66
 • De heilige Geest, de preek en de sacramenten, in: Bram van de Beek, Arjan Plaisier, Ciska Stark e.a., 12 Artikelen over de heilige Geest, Zoetermeer: Boekencentrum 2014, 29-33
 • Geen pilaar om achter te schuilen. De kwetsbaarheid van de hoorder die zich toevertrouwt aan de preek. In: De Reformatie, Nr 19, Jrg. 89, 13 juni 2014, Ommen: Stichting De Reformatie, p.394-397

2013

 • Roepend om respons. De belevingsdimensie van het gesproken woord, in: Laetare, jrg. 29 nr. 2, Zoetermeer: Boekencentrum, p.4-7
 • Van fout feestje tot verstilde intocht. Meditatie, In de Waagschaal, nieuwe jaargang 42, nr. 3, Zeist: Kerckebosch 2013, p. 67-68
 • Bert de Leede en Ciska Stark, Waar hebben we het over bij missionair preken? In: Hans van Ark en Nynke Dijkstra (red.), De missionaire eredienst, Utrecht: Protestants Landelijk Dienstencentrum, p.39-43
 • Preken is een vorm van intimiteit, in: Christelijk Weekblad, jrg. 61, 26 juli 2013, Leeuwarden: FD Periodieken, p. 3
 • Preek haalt oude en nieuwe schatten tevoorschijn, in: Christelijk Weekblad, jrg. 61, 13 september 2013, Leeuwarden: FD Periodieken, p.3

2012

 • ‘Het is voor u allen’. Religieus ritueel annex christelijke liturgie in een keuzecultuur, in: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap. Jrg. 2012, nr. 4, p.16-18
 • Religie verloren, ritueel gewonnen? In: Handelingen, Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap. Jrg. 2012, nr. 4, p.76-79
 • Meedoen is meer dan luisteren. Hoe kerkgangers participeren in de preek, in: Eredienstvaardig, jrg. 28, nr. 4, Zoetermeer: Boekencentrum, p.7-9
 • Keuzes tussen tekst en toepassing, in: Interpretatie. Tijdschrift voor Bijbelse Theologie. Jrg. 20, mei 2012, p. 41-43
 • Het peertje in breder perspectief. Vrouwen voor het voetlicht, in: Doopsgezindnl. 05 2012, p. 24
 • Op eigen gezag. Vrouwen gaan voor, in: Joke Groenveld-Kiestra en Alle Hoekma (red.), Jaarboekje 2012, Jaargang 106, Algemene Doopsgezinde Societeit. Amsterdam: ADS, p. 88-97. Enigszins bewerkte versie in Sikke R. Roosma (red.) ‘Verslag Anne Zernike weekend’, Friesche Doopsgezinde Sociëteit, april/mei 2012, p.19-26
 • Zaad. Meditatie, in In de Waagschaal, nieuwe jaargang 41, nr. 2, Zeist: Kerckebosch 2012, p. 35
 • Van donderpreek tot meditatief moment, in: Woord en Dienst, jaargang 61, nr. 4, april 2012, p. 8-9
 • Thea Rienksma: Hedendaagse theoloog is geen moraalridder, interview met Ciska Stark, in: Doopsgezindnl, 02 2012, p. 12-13

2011

 • Vol wonderen om ons heen, in: Christelijk Weekblad, 59e jaargang nr. 1, 7 januari 2011, Leeuwarden: FD Periodieken, p. 15
 • Idem, Friesch Dagblad, Leeuwarden: FD Periodieken, 12 januari 2011
 • Liever zaaien dan planten. Gemengde gevoelens over gemeente-zijn, in: Doopsgezind NL, Jaargang 6, nr. 4, 19 februari 2011, Amsterdam: ADS, p. 1
 • De preek als drinkplaats van heil, in: Christelijk Weekblad, 59e jaargang nr. 16/17, 22 april 2011, Leeuwarden: FD Periodieken, p. 12
 • Een tijd van baren en een tijd van sterven, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 40, nr. 10, Zeist: Kerckebosch 2011, p. 291

2010

 • Gemeentebezoeken: Reflecties over doopsgezinde dienstbaarheid, in: Op bezoek, Eindverslag van de bezoeken aan de gemeenten door de Broederschapsraad 2007-2009, Amsterdam: ADS 2010, p.17-23
 • Geweldloos omgaan met conflicten als belangrijke uitdaging voor de toekomst, in: Doopsgezind NL, 26-06-2010, Amsterdam: ADS, p.7
 • Arm van Geest, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 39, nr. 6, Zeist: Kerckebosch 2010, p. 163
 • Zacheus de zuivere. Bezinning bij Lucas 19, in: Nationale Bijbelzondag 2010. Handreiking voor voorgangers en kerkelijk werkers. Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap, p.7-8
 • Tussen vloek en zegen, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 39, nr. 17, Zeist: Kerckebosch 2010, p. 3-4

2009

 • Liturgie van het leven, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 38, nr. 6, Zeist: Kerckebosch 2009, p.179-180
 • Petrus op Pinksteren. 600 woorden voeden 3000 mensen, in: Interpretatie, tijdschrift voor bijbelse theologie, 17e jaargang nr. 4, Zoetermeer: Boekencentrum 2009, p.17-20
 • ‘Mogen de stedelingen opbloeien als het groene kruid’, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 38, nr. 13, Zeist: Kerckebosch 2009, p. 387
 • Theologische Consultatie in Paraguay: huiswerk voor Amsterdams Seminarium, in: Doopsgezind NL, Amsterdam, 26-09-09, p. 7
 • Parallelle wegen of een andere rijbaan? Doopsgezinde visies op de ‘Baptist Way’, in: T. van der Leer, (red.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie. Baptistica Reeks Deel 1, Barneveld: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2009, p. 42-48
 • ‘Spreek Heer, uw gemeente hoort..’De preek als Woord van God?, in: In gesprek over de preek. Een handreiking voor het gesprek over de preek in de gemeente en in de kerkenraad. PKN Brochure, Utrecht 2009, 11-14
 • Interview met Arie Spijkerboer, Machteld de Mik-van der Waal en Ciska Stark, in: In de Waagschaal, nieuwe jaargang 38, nr. 17, Zeist: Kerckebosch 2009, p.10-14
 • Preken en delen in een open ruimte, in: J. Groenveld, A. Hoekema, Doopsgezind Jaarboekje 2010, jaargang 104, Amsterdam: Algemene Doopsgezinde Sociëteit 2009, p. 42-46

Bijdragen weblogs 2012

Weekweblog Texelse Courant, 10 t/m 16 februari 2012

Mystieker preken? Integendeel! Reactie op preek van de week 11 op website Volzin  

Twitteren met 2 Timoteus 4 als leidraad, op Website Het Goede Leven 

Pinksteren, n.a.v. Handelingen 2 als gasttheoloog op Website Staat Geschreven 25 mei 2012 

2018 Weblogs

Ciska Stark, Scheef in de werkelijkheid, over de preken van Juengel. IZB Areopagus Magazine,  2500 woorden 

2018 Interviews

Interview met Ciska Stark, in radioprogramma ‘Hemelse Modder’, radio bloemendaal, 15 april 2018

2017 Interviews

 • Een goede preek is… Interview in Woord en Weg, Utrecht, PKN, april 2017
 • Witte, geen zwarte donderdag. Interview Nederlands Dagblad, 13 april 2017
 • Bram van der Wal en Ferry Verheij, ‘1963’, in: 100Waard, Goudriaan, De Groot, 2017, p. 346-349
 • Hanneke Goudappel, ‘Gedreven zij-instromers sparen kosten noch moeite voor hun theologiestudie’, in: Nederlands Dagblad, 28 juli

Interviews en reacties in dag- en weekbladen 2013

 • ‘Ik mis cijfers over hoe vaak plagiaat voorkomt’, in Reformatorisch Dagblad, 28 augustus 2013, p. 14
 • ‘Preek als monoloog spreekt niet aan’, in De Stentor IJsseldelta, 27 september 2013, p.42-43
 • ‘PTHU-conferentie: Kerkgangers zijn een stel tamme ganzen’, in Reformatorisch Dagblad, 27 september 2013,  p.

2014

 • Columns PThUnie
 • Dominee leert van Maasbach, Trouw 20 oktober 2014
 • Interview Kerkinformatie 221, januari 2014, p. 21
 • Spreekrecht, jaargang 8, nr. 2, juli 2014, p.25

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.