New Testament

Het onderzoek van Merz is gericht op de historische Jezus. Ze onderzoekt ook het Pauline-traject aan de randen van de canon. De intertekstuele dialoog tussen documenten die deel gingen uitmaken van het Nieuwe Testament (bijvoorbeeld Evangeliën, pastorale brieven) en documenten die apocriefe literatuur werden (bijvoorbeeld Apocriefe Handelingen) wordt bestudeerd als onderdeel van de transformatie van bronnen van het vroege christelijk geloof in canonieke documenten. Roukema bestudeert de bijbelse interpretatie van de kerkvaders en bereidt een publicatie voor over de patristische interpretatie van de Griekse vertaling van het boek Micha en voor de serie 'Novum Testamentum Patristicum' zal hij een boek schrijven over de patristische interpretatie van 1 Korintiërs.

Onderzoeksmedewerkers

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.