Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Studereninhetbuitenland.doc
Blogs Studiereizen

Een aantal van onze studenten gaat voor een langere of kortere periode voor hun studie naar het buitenland. Lees hier de blogs en verslagen die zij daar over schrijven!

Studeren in het buitenland

De PThU biedt bachelor en masterstudenten de mogelijkheid om voor een korte of langere periode in het buitenland te studeren. Studie in het buitenland vindt meestal plaats bij internationale partnerinstellingen of via het Erasmus+ programma. Het is ook mogelijk om een deel van de predikantsstage in het buitenland te doen.

Waarom?

Een internationale studie-ervaring vormt een essentieel onderdeel van je opleiding als predikant of geestelijk verzorger. Het verbreedt je horizon en laat je nieuwe facetten van het wereldchristendom zien en ervaren. Het zet ook aan tot reflectie op eigen situatie, cultuur en context. Je leert mensen uit een andere cultuur te begrijpen en om te gaan met verschillen. Deze interculturele competenties komen van pas in je toekomstige werk. Tevens vormt studie in het buitenland een uitstekende kans om je kennis van een vreemde taal te verbeteren en je studie aan de PThU inhoudelijk te verbreden en te verdiepen.

Hoe?

Studeren in het buitenland kan op verschillende manieren. Je kunt vakken volgen aan een buitenlandse universiteit, deelnemen aan een summer school of veldwerk verrichten als onderdeel van je masterthesis. Als je niet zo lang van huis wilt of kunt zijn, kun je ook deelnemen aan bijvoorbeeld een studiereis of internationale conferentie. In alle gevallen vraagt het de nodige voorbereidingstijd. Raadpleeg daarom al in een vroeg stadium de international officer van de PThU. Bekijk alle praktische informatie.

Wanneer?

De meest geschikte periode voor studie in het buitenland verschilt per opleiding. Een geschikt moment in de joint bacheloropleiding is het eerste semester van het derde jaar. Dit geldt ook voor de Master Predikantschap in Groningen. Voor masterstudenten in Amsterdam is er in het tweede jaar ruimte voor een internationale ervaring. Maar het kan ook in een andere periode. Neem voor meer informatie contact op met de international officer of je studieadviseur.