Researchprogramma binnen master Predikantschap

Het researchprogramma binnen de master Predikantschap in Groningen bestaat uit twee delen.

Deel A. Verplicht traject (15 ECTS)

De cursus wetenschapsleer volg je in de vrije ruimte van het eerste jaar. Mocht je geen vrije ruimte in je eerste jaar hebben, dan volg je de cursus als extra vak. De overige twee cursussen volg je in het eerste semester van het derde studiejaar; ter vervanging van de cursus ‘literatuur bij de thesis’ volg je de cursus disciplinaire deskundigheid en ter vervanging van de reguliere cursus methodologie de cursus onderzoeksmethodologie. Dat betekent een verzwaring van dit semester met 10 ECTS.  

In schema ziet het programma er als volgt uit:  

  • H-MP-V1: Wetenschapsleer (5 ECTS), Jaar 1, periode 2
  • H-MP-BH1/ H-MP-ST1 / H-MP-PT1: Disciplinaire deskundigheid (5 ECTS), Jaar 3, periode 1
  • H-MP-BH2 / H-MP-ST2 / H-MP-PT2: Onderzoeksmethodologie (5 ECTS), Jaar 3, periode 2

De cursussen vinden plaats op de locatie die als standplaats geldt voor de verantwoordelijk docent. Daar wordt met de roostering rekening mee gehouden: de cursussen zullen niet op de woensdag of vrijdag worden geroosterd.

Na afronding van dit deel van het programma volgt een voortgangsgesprek. Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de coördinator van de Graduate School, prof.dr. Marcel Barnard (mbarnard@pthu.nl).

Deel B. Masterscriptie (30 ECTS)

Heb je het voortgangsgesprek gevoerd en de cursussen van deel A met gemiddeld een 7,5 afgerond? Dan mag je het programma vervolgen met het B-deel dat bestaat uit een verzwaard scriptietraject van in totaal 30 ECTS (15 ECTS extra ten opzichte van het reguliere programma) onder leiding van een hoogleraar naar keuze. Aangezien je vrijstelling ontvangt voor de cursus ‘literatuur bij de thesis’ en  de reguliere cursus methodologie (beide 5 ECTS) is de verzwaring in dit semester slechts 5 ECTS (35 ECTS) in totaal.

De focus ligt in dit B-deel op het zelfstandig verrichten van onderzoek en het verwerven van gespecialiseerde onderzoeksvaardigheden. Daartoe neem je deel aan onderzoekseminars van de Graduate School, bijeenkomsten van de onderzoeksgroep(en) en/of van de onderzoekschool NOSTER, die inhoudelijk relevant zijn voor het in de masterscriptie doorgevoerde onderzoek. Meer informatie over dit deel van het programma lees je in de cursusomschrijvingen.  

In schema ziet het tweede semester van jaar drie er dan als volgt uit:

  • Onderzoeksmethodologie (als vervanging van Methodologiecursus, 5 ECTS) al gevolgd in semester 1
  • Specialisatiecursus (5 ECTS) in semester 2, periode 3
  • Disciplinaire deskundigheid (als vervanging van Literatuur bij thesis, 5 ECTS) al gevolgd in semester 1
  • Thesis (30 ECTS) in semester 2

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.