Researchprogramma binnen Master of Theology

Het researchprogramma binnen de Master of Theology in Groningen bestaat uit twee delen.

Deel A. Verplicht traject (15 ECTS)

In periode 1 volg je de cursus Disciplinaire deskunigheid. Deze cursus vervangt de cursus ‘literatuur bij de thesis’ uit periode 3, maar geeft in het periode 1 een extra studielast van 5 ECTS. De cursus wetenschapsleer volg je ter vervanging van een van de verplichte cursussen in periode 2. Daarnaast volg je deze periode ook alvast de cursus onderzoeksmethodologie, ter vervanging van de reguliere cursus methodologie. Daarmee krijgt ook periode 2 een extra onderwijslast van 5 ECTS.

In schema ziet dat er als volgt uit:

  • H-MP-V1: Wetenschapsleer (5 ECTS), Jaar 1, periode 2
  • H-MP-BH1/ H-MP-ST1 / H-MP-PT1: Disciplinaire deskundigheid (5 ECTS), Jaar 1, periode 1
  • H-MP-BH2/ H-MP-ST2 / H-MP-PT2: Onderzoeksmethodologie (5 ECTS), Jaar 1, periode 2 

De cursussen vinden plaats op de locatie die als standplaats geldt voor de verantwoordelijk docent. Daar wordt met de roostering rekening mee gehouden: de cursussen zullen niet op de woensdag of vrijdag worden geroosterd.  

Na afronding van dit deel van het programma volgt een voortgangsgesprek. Je maakt hiervoor zelf een afspraak met de coördinator van de Graduate School, prof.dr. Marcel Barnard (mbarnard@pthu.nl).

Deel B. Thesistraject (15 ECTS)

Heb je het voortgangsgesprek gevoerd en de cursussen van deel A met gemiddeld een 7,5 afgerond? Dan mag je het programma vervolgen met het B-deel dat bestaat uit een verzwaard scriptietraject van in totaal 30 ECTS (15 ECTS extra ten opzichte van het reguliere programma) onder leiding van een hoogleraar naar keuze. Aangezien je vrijstelling ontvangt voor de cursus ‘literatuur bij de thesis’ en  de reguliere cursus methodologie (beide 5 ECTS) is de verzwaring in dit semester slechts 5 ECTS (35 ECTS) in totaal.

De focus ligt in dit B-deel op het zelfstandig verrichten van onderzoek en het verwerven van gespecialiseerde onderzoeksvaardigheden. Daartoe neem je deel aan onderzoekseminars van de Graduate School, bijeenkomsten van de onderzoeksgroep(en) en/of van de onderzoekschool NOSTER, die inhoudelijk relevant zijn voor het in de masterscriptie doorgevoerde onderzoek. Meer informatie over dit deel van het programma lees je in de cursusomschrijvingen.  

In schema zie jaar drie, tweede semester er dan als volgt uit:

  • Onderzoeksmethodologie (als vervanging van Methodologiecursus, 5 ECTS), gevolgd in semester 1
  • Specialisatiecursus (5 ECTS) in semester 2, periode 3
  • Disciplinaire deskundigheid (als vervanging van Literatuur bij thesis, 5 ECTS), gevolgd in semester 1
  • Thesis (30 ECTS) in semester 2

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.