Theologisch ondernemer worden? Volg een master bij de PThU

Master Theologie: Theologisch ondernemer

Ben je flexibel, ondernemend en voel je je uitgedaagd in een sterk veranderde kerkelijke omgeving? Dan is de route Theologisch ondernemer echt iets voor jou.  Vanuit een zelfstandige rol neem je verantwoordelijkheid in belangrijke verandertrajecten of strategische beleidskeuzes vanuit een theologisch perspectief. Dat kan bijvoorbeeld binnen de kerk als pionier, citypredikant of stadstheoloog. Maar ook bij christelijke vrijwilligersorganisaties of in het bedrijfsleven. Daar ga je als consultant aan de slag met bezieling in een organisatie of met christelijk-ethische principes in de bedrijfsvoering. In de media kun je bijvoorbeeld ook actief zijn als redacteur of filmproducent op gebied van religie en zingeving. Met de master Theoloog-predikantschap heb je voldoende bagage om stevige uitdagingen op een ondernemende manier aan te kunnen.

Studie in het kort:
Master
3 jaar
Voltijd en deeltijd
Studie in het kort:
Locatie
Amsterdam en Groningen
Graad
Master of Arts
Duur
3 jaar (180 ECTS)
Studievorm
Voltijd en deeltijd (Amsterdam) of voltijd (Groningen)
Voertaal
Nederlands (66%), Engels (34%)
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei
CROHO-code
Amsterdam: 66122 (M Theologie (gemeentepredikant))
Groningen: 60261 (M Theologie (predikantschap))
Afstudeerrichting
Theologisch ondernemer
Profielen
Ethics of Dignity, Thinking God Interculturally, Living Texts, Missional Communities
Specialisaties
Bijbelwetenschappen, Kerkgeschiedenis, Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie, Godsdienstwijsbegeerte, Geestelijke zorg en Geloofsgemeenschappen

Wat je kunt verwachten

Met de master Theologie-predikantschap krijg je in drie jaar een academische opleiding tot theologisch ondernemer, predikant, geestelijk verzorger of onderzoeker. De master bereidt je voor op theoloog als vrij beroep zoals bijvoorbeeld theologisch adviseur, gemeentecoach of specialist, en op het werken in traditionele gemeenten of pioniersplekken, in werkvelden als de zorg, bij justitie en defensie. De gereedschappen die je krijgt bij de PThU zorgen ervoor dat je zelfstandig en creatief je vak kunt uitoefenen. Je kunt de master volgen in voltijd en deeltijd, in Amsterdam of Groningen. De route Theoloog-ondernemer van de opleiding duurt drie jaar en heeft een studielast van 180 ECTS.

Theologie, wat kun je ermee? De journalist 1:08
 • Studieprogramma

  Het studieprogramma bestaat uit zes semesters, dus in voltijd drie jaar en in deeltijd zes jaar. In de voltijdvariant volg je colleges op woensdag en vrijdag en gebruik je de overige drie dagen voor studeren. Studeer je in deeltijd, dan heb je op vrijdagen college daarnaast anderhalve dag voor studie. Sommige trainingen vinden op andere dagen en locaties plaats.

  In het kort ziet het programma er zo uit:

  • Het eerste semester legt de basis voor de master. Je bepaalt dan ook welke route je wilt volgen.
  • Vanaf het tweede semester volg je een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject van anderhalf jaar (drie semesters) waarin sprake is van een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk (stage). 
  • In het vijfde semester van de opleiding heb je vrije ruimte en gelegenheid tot specialisatie. De vrije ruimte (30 ECTS) kun je op verschillende manieren vullen, afhankelijk van je gekozen profiel. Je kunt bijvoorbeeld in het buitenland studeren of het researchprogramma volgen.
  • Je sluit de studie af met het schrijven van een masterthesis.

  Jaar 1

  • Semester 1: Basissemester Theologische existentie.  
   • Theologische interpretatie van de Bijbel in historisch perspectief
   • Theologische interpretatie van praktijken in kerk en samenleving
   • Theologische interpretatie van cultuur in wereldwijd perspectief
   • Theoloog als wetenschapper
  • Semester 2: Themavelden Begeleiden en Vieren:
   • Begeleiden: pastorale theologie en psychologie, ethiek, theologische antropologie, methodiek geestelijke verzorging
   • Vieren: liturgiek, sacramentstheologie, genderstudies, exegese Nieuwe Testament

  Jaar 2

  • Semester 3: Themavelden Spreken en Leren:
   • Spreken: homiletiek, soteriologie, exegese Oude Testament
   • Leren: godsdienstpedagogiek en -didactiek, interculturele theologie, symboliek
  • Semester 4: Themavelden Leidinggeven en Innoveren:
   • Leidinggeven: ecclesiologie, kerkrecht, leiderschap, groepsdynamica
   • Innoveren: pneumatologie, missiologie, missionair-diakonale theologie, ondernemerschap, homiletiek

  Jaar 3

  • Semester 5: Vrije ruimte
  • Semester 6: Masterthesis 
 • Inschrijven

  Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen. 

  • Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw tabblad. Daar log je in met je DigiD. 
  • Klik op ‘Opleidingen’.
  • Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  • Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
  • Kies je studie:
   • Voor Amsterdam: 'M THEOLOGIE (GEMEENTEPREDIKANT )'
   • Voor Groningen: ‘M THEOLOGIE (PREDIKANTSCHAP)’.
  • Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  • Na je verzoek tot inschrijving via Studielink krijg je per e-mail een ontvangstbevestiging van de PThU met een uitnodiging om aanvullende informatie aan te leveren in Osiris Aanmelding. In deze tool kun je real-time de status van je inschrijving bekijken. 
  • Vergeet ook niet om je (opnieuw) in te schrijven in het Kerkelijk Album als je predikant wilt worden.
 • Toelatingseisen

  Om te kunnen instromen in de predikantsmaster, moet je voldoen aan een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een bachelordiploma Theologie op universitair niveau.
  • Je hebt een bachelordiploma op universitair niveau of een hbo-bachelordiploma Theologie, en hebt op een aantal gebieden voldoende vaardigheid, zoals kennis van Hebreeuws en Grieks.

  Als je bepaalde vaardigheden niet hebt, kun je hier eventueel eerst een premaster voor volgen.

  Heb je een bachelor van de Theologische Universiteit Apeldoorn of the Theologische Universiteit Kampen met grondtalen gedaan? Dan kun je meteen instromen in de master.

 • Vrijstellingen

  Je hebt een niet-theologische universitaire master gevolgd

  Onderwijs uit een niet-theologische masteropleiding kun je inzetten voor de vrije ruimte van 30 ECTS (zie de Onderwijs- en Examenregeling, artikel 8.2 lid 6). We raden je aan om in het eerste of tweede studiejaar met de studieadviseur te spreken over hoe je studieplanning er dan uit komt te zien.

  Je hebt een theologische universitaire master gevolgd

  Heb je een theologische masteropleiding? Dan besluit de Examencommissie voor welke onderdelen je vrijstelling kunt ontvangen. De examencommissie baseert haar besluiten op de regelingen in de Onderwijs- en Examenregeling (artikel 4.10 lid 2). Je kunt bijvoorbeeld vrijstelling ontvangen voor:

  • cursussen van het basissemester
  • de vrije ruimte
  • masterthesis I, als je afstudeeronderzoek in hetzelfde theologische vakgebied is als in je voorgaande masteropleiding

  Je kunt geen vrijstelling krijgen voor de cursussen Theologische Existentie en het afstudeeronderzoek. 

  Hoe werkt vrijstelling aanvragen?

  Je kunt pas vrijstelling aanvragen als je je hebt aangemeld voor een studie. Omdat de beslissing over vrijstelling altijd gebaseerd is op jouw specifieke situatie, is het vóór die tijd niet mogelijk om je te vertellen voor welke onderdelen je precies vrijstelling kunt krijgen.

  Wil je weten waarvoor je vrijstelling kunt krijgen, doorloop dan de volgende stappen:

  1. Meld je vóór 1 mei aan voor de opleiding van je keuze via Studielink. Tijdens het aanmeldproces dien je de gegevens in van je opleidingen tot nu toe.
  2. De Toelatingscommissie toetst je aanmelding op de toelatingseisen. Dit duurt 4 tot 6 weken.
  3. Nadat het toelatingsbesluit is genomen, kun je bij de Examencommissie een verzoek tot vrijstellingen indienen
  4. Na gemiddeld 4 weken hoor je voor welke vakken je vrijgesteld bent.
   Let op: heb je je masteropleiding in de theologie in het buitenland behaald? Dan vraagt de Examencommissie eerst een diploma-waardering aan. De besluitvorming duurt daardoor langer dan de gemiddeld 4 weken. 
  5. Nu je weet waarvoor je vrijstelling krijgt, kun je in overleg met de studieadviseur een voor jou passende studieplanning doornemen. Zo begin je goed voorbereid aan de studie per 1 september.
 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 1.084 als je inwoner bent van de EU, EEA, Turkije of Suriname. Inwoners van andere landen betalen € 3.996. Je kunt kiezen voor een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien maandelijkse betalingen.
 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarvan je misschien gebruik kunt maken. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een late roeping tot predikant hebt
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland
 • Inschrijven in Kerkelijk Album

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN. Je schrijft je jaarlijks opnieuw in.

 • Over de PThU

  Als je predikant wil worden in de Protestantse Kerk in Nederland, volg je een van de driejarige predikantsopleidingen van de PThU. De PThU is namelijk de ambtsopleiding van de PKN. De PKN is een breed kerkgenootschap en dat zie je ook terug in de opleiding. Bij ons staan hoogleraren vrijzinnige dogmatiek naast hoogleraren gereformeerde geschiedenis. Ook in de studenten is die veelzijdigheid terug te zien. Dat levert verrijkende gesprekken op tijdens je studie. Gesprekken waarin je je eigen positie leert (her)kennen en innemen.

  Master Gemeentepredikant Amsterdam

  De PThU heeft een eigen vleugel binnen het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit. De faculteit is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met een wandeling van minder dan 10 minuten sta je al op het perron van station Amsterdam-Zuid.

  Master Predikantschap Groningen

  In Groningen zit het gebouw van de PThU in de binnenstad, op loopafstand van de Rijksuniversiteit. Groningen is een gezellige en bruisende studentenstad en is goed te bereiken met het OV vanuit de grote steden in het noorden van het land.

 • Na je studie

  Aan het werk

  Als afgestudeerd theologisch ondernemer kun je na je studie aan de slag om bijvoorbeeld gemeenten in verandertrajecten te begeleiden, als missionair-diaconaal pionier, of bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. 

  Verder studeren

  Ben je na het behalen van je masterdiploma nog niet uitgestudeerd? Denk dan ook eens aan een promotietraject bij de PThU. Of de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen of Vrije Universiteit Amsterdam. In de meeste gevallen stroom je drempelloos door.

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Bijl-Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Iris Wedholm-Keuning
  Studieadviseur Groningen

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.