Home/Onderwijs/Masters van de PThU/master-predikant/werkveld-zorg

Werkveld Zorg

Je werkt in een organisatie die zorg biedt aan mensen die in bijzondere omstandigheden verkeren: ziekte, crisis, handicap, verlies van zelfstandigheid. Je staat mensen bij in de vraag wat die omstandigheden voor hen betekenen. Je staat stil bij ervaringen van verlies en zoekt naar begaanbare wegen. Je gaat met mensen op zoek naar bronnen van vertrouwen, hoop en liefde.

In de afstudeerrichting Geestelijk Verzorger wordt in de route Zorg aandacht besteed aan het werken binnen zorginstellingen en met andere zorgprofessionals, aan de manier waarop vragen van zin, geloof en ethiek in de zorg een rol spelen en aan interculturele en interreligieuze aspecten van geestelijke begeleiding.

Naast de basisvakken die je volgt met andere studenten in de Master Predikantschap, krijg je aanvullende cursussen in geestelijke verzorging aangeboden, zoals contexten van geestelijke verzorging, methodiek van geestelijke zorgverlening, geestelijke zorg in het publieke domein, zorgethiek en medische ethiek. Gedurende drie semesters loop je stage in een zorginstelling. Onder begeleiding van een ervaren geestelijke verzorger maak je kennis met een specifiek werkveld, bekwaam je je in het verlenen van geestelijke begeleiding, doe je mee aan bezinningsactiviteiten en moreel beraad en ga je voor in vieringen. Je leert theoloog én zorgverlener te zijn in het publieke domein van de zorg.

'Ik begeleid mensen in hun levensvragen'
1:22

Harm Prins, geestelijk verzorger