Home/Onderwijs/Masters van de PThU/master-predikant/praktijkvelden

Praktijkveldentraject (stage)

In de anderhalf jaar van het praktijkveldentraject ben je verbonden aan een kerkelijke gemeente, een zorginstelling of een onderdeel van de krijgsmacht. Op deze stageplekplek voer je observatie- en onderzoeksopdrachten uit en oefen je de verschillende beroepstaken, zoals het voeren van pastorale gesprekken, het opzetten en begeleiden van leerprocessen, het leiden van liturgische vieringen of bijdragen aan een moreel beraad. In dezelfde periode volg je colleges die je voorbereiden op de beroepsuitoefening en werkgroepen waarin je samen reflecteert op de praktijkervaringen.

Een aantal korte cursussen wordt gegeven op 'Nieuw Hydepark' waar je samenwerkt met de PThU studenten van de vestiging Amsterdam. Ook zijn er twee externe trainingen opgenomen in het programma: de exposureweek en de missionair-diaconale training. Deze zijn een bijzonder vormend en verrijkend onderdeel van de opleiding. De begeleiding in het beroepsvoorbereidende traject is intensief en bestaat onder andere uit intervisie- en supervisiegesprekken.

Het beroepsvoorbereidend traject bestaat uit 6 praktijkvelden:

Praktijkveld 1 & 2: Verkennen van het werkveld en het begeleiden van individuele mensen in hun levensvragen
Praktijkveld 3 & 4: Leren, inspireren en voorgaan in liturgische vieringen
Praktijkveld 5 & 6: Leidinggeven, opbouwen en het ontwikkelen van een eigen visie op het ambt.