Toelatingseisen Master of Theology

Je bent toelaatbaar tot de eenjarige Master of Theology als je voldoet aan een aantal specifieke toelatingseisen. Zo moet je vooropleiding erkend zijn door het ministerie van OCW en dus onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) vallen.

Voertaal

Engels is de voertaal tijdens de colleges, dus je moet genoeg beheersing van de Engelse taal hebben.

Bijzondere toelatingseisen

EER-bachelordiploma of hbo-bachelordiploma Theologie

Voor studenten die beschikken over een erkend Nederlands bachelordiploma op universitair niveau (WO) of een hbo-bachelordiploma Theologie, gelden de volgende bijzondere toelatingseisen:

 • Het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen:
  • Bijbelwetenschappen: 6 ECTS
  • Systematische Theologie: 6 ECTS
  • Praktische Theologie: 6 ECTS 
 • Voor het profiel Living Texts (accent Bijbelwetenschappen) geldt aanvullend op deze toelatingseisen het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen: 
  • Grieks: 18 ECTS (waarvan 6 ECTS NT Grieks)
  • Hebreeuws: 15 ECTS

Toelating op basis van een universitaire bachelor Theologie

Als je een universitaire bachelor Theologie hebt gevolgd, kunnen de onder 1 vermelde onderdelen helemaal of voor een deel komen te vervallen. Studenten met een van de volgende diploma’s zijn helemaal vrijgesteld:

 • Bachelor Theologie Klassiek van de PThU
 • Bachelor Theologie (joint degree) van de PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Theologie, inclusief PThU traject, van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Bachelor Bijbel en Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Beschik je over een andere universitaire bachelor Theologie, dan weegt de Toelatingscommissie af in hoeverre deze onderdelen goed genoeg aan bod zijn gekomen in je vooropleiding.

Premaster/schakelprogramma

Voldoe je niet aan de hierboven genoemde bijzondere toelatingseisen (Bijbelwetenschappen, Systematische Theologie, Praktische Theologie)? Dan heb je de mogelijkheid deze cursussen in een Premaster te volgen.

Pas beginnen als je alle vakken hebt afgerond

Je kunt alleen met onze masteropleidingen starten als je je bacheloropleiding volledig hebt afgerond. Dat komt door de zogenoemde ‘harde knip’. Je moet dus alle onderdelen van je bacheloropleiding gehaald hebben, net als alle eventuele premastervakken die je hebt moeten volgen.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

 1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw venster. Klik op ‘Opleidingen’.
 2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
 3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
 4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘M Verdieping Groningen’.
 5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
 6. Klaar met aanmelden in Studielink? Ga naar het formulier Verzoek tot toelating masteropleiding PThU en vul het in. Kies in het selectiemenu voor 'Master Verdieping (Groningen)'.
 7. Na verzending van het Verzoek tot toelating is je aanmelding compleet. Je krijgt dan binnen zes weken bericht over het vervolg.

Aanmelden via Studielink

Regel je aanmelding vóór 1 mei in Studielink. Je hoeft daarvoor niet te wachten op de toelatingsbeschikking.

Verzoek tot toelating indienen

Om toegelaten te worden tot de Master of Theology dien je voor 1 mei een verzoek in bij de Toelatingscommissie van de PThU. Zorg dat je alle gevraagde documenten meestuurt, inclusief relevante diploma(’s) en cijferlijst(en).

Heb je bij de PThU cursussen gevolgd in de premaster?

Dan hoef je gewaarmerkte diploma’s die al in ons bezit zijn niet opnieuw in te dienen. Ook de cijferlijsten van je behaalde premasterresultaten zijn al in ons bezit.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.