Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master of Theology Groningen/Profiel Ethics of Dignity/Studieprogramma Ethiek

Studieprogramma Ethics of Dignity, specialisatie Ethiek

Prof.dr. Frits de Lange
Prof. Dr. Frits de Lange doet onderzoek naar de maatschappelijke en ethische aspecten van een ouder wordende samenleving vanuit een theologisch perspectief. Wat betekent vergrijzing en ontgroening voor de organisatie van de zorg, de verhouding tussen generaties, de maatschappelijke positie van ouderen, de verhoudingen binnen families? Hij is daarnaast ook leider van het onderzoeksproject Human Dignity dat de PThU sinds 2004 met de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika uitvoert.
fdelange@pthu.nl