Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master of Theology Groningen/Toelatingseisen_Living_Texts

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot het profiel 'Living Texts' van de eenjarige Master of Theology als je voldoet aan een aantal specifieke toelatingseisen. Zo moet je vooropleiding erkend zijn door het ministerie van OCW en dus onder de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) te vallen. 

Voertaal

Actieve beheersing van het Engels is vereist, omdat dit de voertaal is tijdens de colleges.

Bijzondere toelatingseisen

EER-bachelordiploma of hbo-bachelordiploma Theologie

Voor studenten die beschikken over een erkend Nederlands bachelordiploma op universitair niveau (WO) of een HBO bachelordiploma Theologie, gelden de volgende bijzondere toelatingseisen:

1. Het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor WO met betrekking tot de volgende onderdelen:

Grieks
Hebreeuws
Bijbelwetenschappen
Systematische Theologie
Praktische Theologie

18 ECTS (waarvan 6 ECTS NT Grieks)
15 ECTS
 6 ECTS
 6 ECTS
 6 ECTS

Toelating op basis van een universitaire bachelor Theologie

Als je een universitaire bachelor Theologie hebt gevolgd, kunnen de onder 1 vermelde onderdelen geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Geheel vrijgesteld zijn studenten met een van de volgende diploma’s:

 • Bachelor Theologie Klassiek van de PThU
 • Bachelor Theologie (joint degree) van de PThU en de Vrije Universiteit Amsterdam
 • Bachelor Theologie, inclusief PThU traject, van de Rijksuniversiteit Groningen
 • Bachelor Bijbel en Theologie van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven

Beschik je over een andere universitaire bachelor Theologie, dan weegt de Toelatingscommissie af in hoeverre deze onderdelen al in je vooropleiding zijn verdisconteerd. Hetzelfde geldt voor een deel van de studiepunten Grieks als je in dit vak VWO-examen hebt gedaan.

Premaster/schakelprogramma

Voldoe je niet aan de hierboven genoemde bijzondere toelatingseisen (Grieks, Hebreeuws, Bijbelwetenschappen, Systematische Theologie, Praktische Theologie)? Dan heb je de mogelijkheid deze cursussen als premaster te volgen.

Pas beginnen als je alle vakken hebt afgerond

Starten met onze masteropleidingen kan, in verband met de zogenoemde ‘harde knip’, alleen als je je bacheloropleiding volledig hebt afgerond. Dat betekent dat je alle onderdelen van je bacheloropleiding gehaald moet hebben, en ook alle eventueel te volgen premastervakken.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

 1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent in een nieuw venster. Klik op ‘Opleidingen’.
 2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
 3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’.
 4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘M Verdieping Groningen’.
 5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
 6. Klaar met aanmelden in Studielink? Ga naar het formulier Verzoek tot toelating masteropleiding PThU en vul het in. Kies in het selectiemenu voor 'Master Verdieping (Groningen)'. Kies vervolgens voor het profiel 'Living Texts'.
 7. Na verzending van het Verzoek tot toelating is je aanmelding compleet. Je krijgt dan binnen zes weken bericht over het vervolg.

Aanmelden via Studielink

Regel je aanmelding vóór 1 mei in Studielink. Je hoeft de daarvoor niet te wachten op de toelatingsbeschikking.

Verzoek tot toelating indienen

Om toegelaten te worden tot de Master of Theology dien je voor 1 mei een verzoek in bij de Toelatingscommissie van de PThU. Zorg dat je alle gevraagde documenten meestuurt, inclusief relevante diploma(’s) en cijferlijst(en).

N.B. Heb je bij de PThU cursussen gevolgd in de premaster, dan hoef je gewaarmerkte diploma’s die al in ons bezit zijn niet opnieuw in te dienen. Ook de cijferlijsten van je behaalde premasterresultaten zijn al in ons bezit.