Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master of Theology Groningen/Onderzoeksgroepen PThU

Onderzoeksgroepen

Het onderzoek bij de PThU is onderverdeeld in 3 onderzoeksgroepen.

Beliefs

Beliefs is het systematisch-theologisch onderzoek van de PThU. Centraal staat de vraag hoe het menselijk spreken en handelen een vertolking kan zijn van het christelijk geloof.

In het onderwijs kom je een verwijzing naar deze onderzoeksgroep tegen onder de naam Systematische Theologie (ST). Onder deze noemer zijn de disciplines Ethiek, Theologiegeschiedenis, Interculturele Theologie en Godsdienstwijsbegeerte ondergebracht.

Sources

Sources is het onderzoeksprogramma van Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis. Het gaat om bronnen van christendom en jodendom en de wisselwerking door de tijd heen tussen die bronnen.

In het onderwijs kent Bijbelwetenschappen een nadere uitsplitsing. Kies je voor Bijbelwetenschappen, dan heb je de keus om je nader te specialiseren in het Oude of het Nieuwe Testament.

Practices

Het programma van Practices richt zich op vindplaatsen van geloofspraktijken en kerk, bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen, publieke feesten en rituelen.

In het Groningse onderwijs kent de Praktisch Theologie twee aandachtsgebieden, geloofsgemeenschappen en geestelijke zorg. Beide gebieden zijn als afstudeerspecialisatie te kiezen.