Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Master Gemeentepredikant Amsterdam
Het verhaal van Jan over de master Gemeentepredikant
4:33

Jan vertelt waarom hij gekozen heeft voor de master Gemeentepredikant

Drs. M.A.M. Bouter
Studentendecaan Amsterdam

Master Gemeentepredikant Amsterdam

De masteropleiding Gemeentepredikant Amsterdam leidt studenten naar een zelfstandige en creatieve uitoefening van het ambt van predikant op een academisch niveau, passend in de huidige veranderende samenleving en cultuur.

Opbouw van de opleiding

De opleiding tot predikant duurt drie jaar en heeft een omvang van 180 ects. Zij bestaat uit drie onderdelen:

Jaar 1: Verkennen van het werkveld in relatie tot de theologische disciplines.

Jaar 2: Wetenschappelijke verdieping in de theologische disciplines.

Jaar 3: Verbinden van de theologische disciplines en de persoonlijke spiritualiteit met het oog op de ambtsuitoefening

Instroommomenten

De opleiding wordt zowel in een voltijd als deeltijd variant aangeboden. De deeltijd opleiding wordt op de vrijdag aangeboden. Instroom is mogelijk per september. 

Voor meer informatie over de master Gemeentepredikant kun je contact opnemen met Mirjam Bouter, studentendecaan Amsterdam.

Bekijk het examenprogramma Voltijd 2018-2019.

Bekijk het examenprogramma Deeltijd 2018-2019.

Feitelijke gegevens

Graad
Voertaal
Startdatum
Aanmelddatum
CROHO code

Master of Arts
Nederlands
september
1 mei
66122 (MA Gemeentepredikant)