Home/Onderwijs/Masters van de PThU/Researchprogramma/Programma

Het programma

Het Researchprogramma bestaat uit twee onderdelen:

Deel A:

Een verplicht traject van 15 ECTS als onderdeel van het masterprogramma bestaande uit de cursussen wetenschapsleer, disciplinaire deskundigheid en onderzoeksmethodologie;

Deel B:

Een verzwaring van de masterthesis met 15 ECTS (30 ECTS in plaats van 15 ECTS binnen het reguliere programma). 

Deel A

De cursussen uit het A-deel volg je in principe ter invulling van de vrije ruimte in het studieprogramma of als vervanging van reguliere cursussen. Zie voor een overzicht hoe dat per opleiding precies vorm krijgt onder structuur van het programma.

In de cursus wetenschapsleer (5 ECTS) maak je kennis met het eigen karakter (methode en doelstellingen) van de geesteswetenschappen in onderscheid van de natuurwetenschappen. Ook krijg je inzicht in diverse wetenschapstheoretische benaderingen van de geesteswetenschappen om dit vervolgens te relateren aan het eigen vakgebied, de theologie.

De cursussen disciplinaire deskundigheid (5 ECTS) en onderzoeksmethodologie (5 ECTS) volg je binnen een van de drie programma’s waarin het onderzoek van de PThU is georganiseerd: Sources (Bijbelse theologie en kerkgeschiedenis), Beliefs (systematische theologie) of Practices (praktische theologie). Je verdiept je verder in een van de onderzoeksvelden en in de methodologie die daarbinnen wordt gehanteerd. Deze cursussen worden in de meeste gevallen aangeboden door de leiders van de onderzoeksprogramma’s aan de PThU.

Deel B

De masterscriptie van studenten die het researchprogramma volgen omvat 30 ECTS in plaats van de reguliere 15 ECTS. Gedurende deze fase word je verder getraind in het zelfstandig verrichten van onderzoek en het verwerven van specifieke onderzoeksvaardigheden. In dit verband participeer jein research seminars van de Graduate School en aan research bijeenkomsten van de onderzoeksgroep en/of NOSTER, The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion. Tevens kun je proeven van de wetenschappelijke wereld door deel te nemen aan een (internationale) conferentie. Ook kun je overwegen deze fase te koppelen aan een studie- of onderzoeksverblijf in het buitenland, bijvoorbeeld bij een van de instellingen waarmee de PThU een onderzoekssamenwerking heeft. Uiteraard ondersteunen we je in het werven van fondsen voor het opdoen van de buitenlandervaring.   

Het B-deel mag pas gestart worden na succesvolle afronding (gemiddeld 7,5) van de cursussen van het A-deel.  

Bekijk het programma binnen jouw master