Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Blogs studiereizen/stellenbosch-semester-deel1.rtd

Studie in Stellenbosch, deel 1: bierpong en kippensoep

Gerco, Geert en Gerrit, alle drie joint bachelor-student Theologie aan de PThU/ VU. Zij studeren momenteel een semester in Stellenbosch, Zuid-Afrika en schrijven in enkele blogs over hun ervaringen!

Het leek wel een schuilkerk. Niemand van ons drie had verwacht dat een klein kapelletje zich in deze oude faculteit had verstopt. Toen we een poster zagen met een uitnodiging voor de wekelijkse bijeenkomsten (een “vierkwartier” op z’n PThU’s) wisten we dan ook niet waar we heen moesten. Er was geen zaal te bekennen. Er was geen bel die ons uitnodigde. En er ging, naar het leek, geen mens op af. In elk geval niet in grote getalen tegelijk. We klampten een studente aan, en vroegen haar de weg naar de viering. Ze leidde ons door een kleine deur in de kantine. Een gang, een bocht, een deur, en daar stonden we dan. In de kapel van Stellenbosch University. Een verborgen Schatkamer.

Het “vierkwartier” bleek een halfuur te duren. Het was een mooie bijeenkomst, met bekende Bijbelteksten en vertrouwde liederen in zowel Engels als Afrikaans. Bovendien was er een moment van gebed voor elkaar. Daar zat ik dan; te bidden voor een wildvreemd meisje. En zij voor mij.

Het bovengenoemde is één van de vele, vele ervaringen die we tot nu toe hebben gehad, hier in Stellenbosch. De PThU/VU bood ons de mogelijkheid om een paar maanden het (theologische) klimaat van Afrika op te snuiven, en daarom bevinden we ons inmiddels alweer enkele weken op meer dan tienduizend kilometer afstand van het oude, vertrouwde VU-gebouw. We genieten van de diversiteit aan nationaliteiten, kerken, en contacten. Gisteren speelde je een avondje bierpong met de bovenburen, morgen zit je kippensoep te eten bij een bekende antropoloog en vrouw aan tafel, die ons na een kerkdienst uitnodigden voor een bak koffie. (En de koffie werd opgevolgd door wijn, chips, weer wijn, kippensoep, weer wijn, brood, ijs, et cetera.)


Verschillen en geleerde lessen

De verschillen tussen het onderwijs in Nederland en Zuid-Afrika zijn al wel merkbaar, hoewel we hier nog relatief weinig colleges hebben gehad om een compleet oordeel te kunnen vellen. Ons valt op dat de studenten zich enorm geroepen voelen om met docenten in discussie te gaan. Als iets ze niet zint, als ze iets willen aanvullen, of als ze vragen hebben, dan gaan de vingers direct omhoog, en geven de studenten hun ongezouten mening. Met veel passie overigens. Handen en voeten worden ingezet om hun gesproken woord kracht bij te zetten.

Veel meer dan op de PThU/VU is hier ruimte voor de Bijbel zelf en voor persoonlijk geloof. In sommige colleges lezen we nota bene alleen uit de Bijbel, en aan de hand van het gelezen gedeelte doet de docent zijn verhaal. Studenten praten voortdurend over hun persoonlijk geloof in Jezus, en refereren aan Bijbelteksten. Toen ik ‘advocaat van de duivel’ speelde, tijdens een college Human Dignity, werd ik onmiddellijk bekogeld met een Bijbeltekst door één van mijn medestudenten.

Anderzijds komen we er hier in Zuid-Afrika ook achter hoeveel we al geleerd hebben op de PThU/VU. Niet alleen aan kennis, maar ook aan vaardigheden. We hebben in de afgelopen jaren (enigszins ongemerkt) een meer kritische, en meer academische blik ontwikkeld, en nemen niet zo maar alles aan van de docenten. Bovendien krijgen we in Amsterdam een iets bredere kijk op de onderwerpen die we bespreken, wellicht omdat wij niet in een door het christendom gedomineerde maatschappij leven. Kortom, we hebben meer waardering gekregen voor wat docenten in Nederland ons tot nu toe al hebben bijgebracht.

Een ander verschil tussen de vormen van theologie bedrijven is de praktische insteek in Afrika (in tegenstelling tot het meer theoretische onderwijskarakter in Nederland). Tijdens de colleges gaan de discussies over racisme, armoede en actuele ontwikkelingen in de samenleving (zoals land grabs). We zijn zelf erg blij met de theoretische kaders die ons zijn bijgebracht in Amsterdam; anderzijds zien we ook het belang van de praktische insteek, die onzes inziens nog wel meer ruimte kan krijgen op de PThU/VU.

Dezelfde God, op een heel andere manier

We zien uit naar wat de komende weken ons gaan brengen, hier in het zonnige zuiden. We hopen op veel mooie ervaringen, veel leuke ontmoetingen, en veel interessante colleges. Bovenal hopen we God te ontmoeten. Dezelfde God, op een heel andere manier. Dezelfde God, vanuit een heel andere context.

Aan die God denk ik geregeld als ik uit het raam van mijn studentenkamer kijk. Hoge bergen tekenen het schitterende uitzicht. En als ik die zie, zingt het in mijn hoofd:

‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Waar komt mijn hulp vandaan?

Mijn hulp is van de Heere,

die hemel en aarde gemaakt heeft.’


Gerco Guijt – 9 augustus 2018