Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Blogs studiereizen/Studiereis-Oxford-Paul-Mattias-Reitsma.rtd

Geloof en wetenschap gaan hand in hand in Oxford

Paul-Mattias Reitsma studeert Theologie aan de PThU/VU. Op het moment is hij in Oxford, Engeland, waar hij zowel studeert als stage loopt bij een kerk. Hij schrijft over zijn lessen, ervaringen, en de verrijking van een andere context.

Stad van Lewis en Tolkien 

Waar staat de oudste universiteit in de Engelssprekende wereld? En waar dronken C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien samen bier terwijl ze praatten over diepe geloofsvragen? Je raadt het misschien al; het is Oxford!

Het is een levende stad vol eeuwenoude gebouwen waar een hoop internationale studenten zich bezighouden met de crème de la crème van de academische wereld. En ik heb het voorrecht om hier een poos te mogen studeren en me theologisch te verdiepen en verbreden. De PThU/VU bood mij de kans om een periode van mijn studie hier in Oxford te zijn, en op verschillende manieren te proeven hoe geloof en wetenschap in Oxford hand in hand gaan. 

Paul-Mattias Reitsma is bezig aan een studiereis in Oxford.

Lessen in Wycliffe Hall

Ten eerste doe ik dat door een aantal lessen te volgen bij Wycliffe Hall, een theologisch college in het hartje van Oxford. Docenten als Allister McGrath weten op een hele boeiende manier actuele vragen te behandelen waarbij ze de nadruk leggen op de praktijk en het doel van theologie. Ik ben onder de indruk van het niveau van de lessen, de betrokkenheid van de studenten en de manier waarop complexe en diepe vragen op een informele wijze worden beantwoord. Ook het studeren in een bibliotheek waar je omringd bent door eeuwenoude gebouwen maakt het studeren toch extra speciaal. En er is altijd wel wat te beleven in Oxford. Zo mag ik morgen Ravi Zacharias ontmoeten die hier voor een paar dagen in Oxford is. Hij is een apologeet die op de meest vijandige plekken het evangelie op een liefdevolle manier probeert te verdedigen. Een mooie kans om wat vragen aan hem te stellen over zijn vakgebied. Kortom, Wycliffe Hall biedt de mogelijkheid om op een speciale manier en een speciale plek te groeien in christelijk leiderschap.

Betrokkenheid bij St. Aldates-kerk

Het is mijn verlangen om continu een brug te slaan tussen theologie en de praktijk, en mensen iets te laten proeven van de grootheid van God. Het tweede deel van mijn tijd hier vul ik in door betrokken te zijn bij de St. Aldates-kerk. St. Aldates is een evangelische kerk die in de anglicaanse traditie staat. En dat vind ik juist het bijzondere aan de kerk! Waar in Nederlanden sommige evangelische-kerken de traditie juist wat aan de kant schuiven, bouwt St. Aldates als evangelische kerk juist voort op de anglicaanse traditie. En zo proef ik hier een prachtige combinatie tussen een Bijbelvaste theologische boodschap en een verlangen om Gods geest te zien bewegen in de kerk en in Oxford. En St. Aldates bruist. Elke week zijn er meerdere volle diensten vol met studenten, families, professors etc.

Zelf ben ik specifiek betrokken met het ‘undergraduate department’, de afdeling binnen de kerk die zich focust op studenten. Zo ben ik intensief betrokken bij de alpha-cursus, een jongerenavond in de kerk en een aantal andere projecten. Prachtige kansen om te groeien in karakter, leiderschap en discipelschap. Ik woon samen met elf leeftijdsgenoten, uit allerlei landen, die ook stagelopen bij St. Aldates. Het huis bruist van de diversiteit aan culturen, eten, gebruiken, enzovoort.

Levens veranderen?

De kerk is erg gericht op de praktijk en de gemeenschap in Oxford. Het inspireert me om te zien op wat voor manier de mensen uit deze kerk staan voor het evangelie en geloven in het feit dat de kerk een boodschap te delen heeft die levens verandert. Over de gemeenschap in Oxford gesproken, gister liep een van mijn huisgenoten letterlijk tegen iemand aan die hem tegemoet kwam lopen. Het was Richard Dawkins… Zo zie je maar weer, iedereen kan je tegenkomen in Oxford. Maar of mijn huisgenoot een vruchtbaar gesprek met hem gehad heeft over het evangelie? Dat was nog een uitdaging te veel.

Een andere context verrijkt

Door mee te draaien in deze kerk en een kijkje te nemen in de keuken, word ik uitgedaagd om na te denken wat ik uit deze ervaringen kan meenemen naar Nederland en hoe. De stage is een heel waardevol programma. De nadruk op geestelijke vorming, theologische verdieping en groei in leiderschap zijn uniek. 

Het is echt een verrijking om hier in Oxford een poos te mogen zijn. Het studeren daagt je opnieuw uit om je vooronderstellingen te bevragen, en op een vruchtbare manier samen met docenten en studenten dichter bij datgene te komen wat waar is. Het is een verrijking om in een andere context te zijn en te zien hoe geloof en wetenschap hier in Oxford hand in hand gaan. Het vergroot je denkkader! Ik kijk uit naar de aankomende weken, de nieuwe ervaringen, de nieuwe ontmoetingen en de nieuwe kansen om te groeien. En bovenal kijk ik opnieuw uit om door al deze dingen God te ontmoeten en hem beter te leren kennen.

Groeten uit Oxford!

 Paul-Mattias Reitsma

In Oxford komen studenten van allerlei achtergronden samen.