Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Blogs studiereizen/Onopgeefbaar verbonden.rtd

'Onopgeefbaar Verbonden...'?! - Studiereis Israël

Deze twaalfdaagse studiereis van 22 predikanten uit de PKN was bedoeld als bezinning op onze 'onopgeefbare verbondenheid' met het Joodse volk, zoals beleden in de kerkorde van de Protestantse Kerk. Deze verbondenheid lijkt soms op gespannen voet te staan met de oecumenische broederschap met de Palestijnse christenen. Het programma is zo ingericht dat ook deze oecumenische band ruime aandacht krijgt.

Deze reis is georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Reisleiders zijn prof. dr. A. Houtman van de PThU en dr. M. C. Mulder van het CIS.

Op de site Waarbenjijnu is een blog bijgehouden van deze studiereis waarin per dag wordt terug gekeken op deze boeiende reis.

Bovendien heeft het Reformatorisch Dagblad een aantal artikelen geschreven over de studiereis:

31 januari 2018: "Op zoek naar verbinding in Israël"

2 februari 2018: Impressie "Leren van de pijn maakt je stil"

6 februari 2018: "Heilige en geheiligde plaatsen in Israël"