Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Blogs studiereizen/Fuller seminary Martine.rtd

Verslag verblijf aan Fuller Theological Seminary

Martine Oldhoff, AIO beliefs

In de maanden maart, april en mei heb ik voor mijn promotieonderzoek naar zielbegrippen in de hedendaagse systematische theologie mijn werkplek verplaatst naar de westkust van Amerika. Het was goed toeven tussen de palmbomen op de campus van Fuller Theological Seminary in Pasadena, een voorstad van Los Angeles. Fuller is een interdenominationeel seminarie waar master- en PhD-onderwijs wordt gegeven aan meer dan 4000 studenten, in collegezalen en ook veel online.

                         

Omdat ik in mijn onderzoek de analytische benadering van de ziel wil integreren was het belangrijk deze plaats op de kaart van mijn proefschrift beter te verkennen. Ik had een idee van de wijken in deze stad, maar wilde meer zicht op de straten krijgen.

Ontmoetingen met deskundigen

De analytische soul-scene is behoorlijk Amerikaans, omdat er in dit land veel christenen zijn die interesse hebben in het zielbegrip in verband met de tussenstaat (de hemel in afwachting van de opstanding). Ik kon de analytische ‘proefschrift-plaats’ goed verdiepen dankzij ontmoetingen met deskundigen die ik alleen van hun geschreven woorden kende. Filosofe Nancey Murphy en systematisch theoloog Veli-Matti Kärkkäinen zijn bijvoorbeeld ineens heel dichtbij en je wandelt zo even naar Pasadena City College voor een ontmoeting met filosoof Edward Feser. Ook gaf de 78-jarige (!) professor Richard Mouw een collegereeks ‘Theories of human nature’ waar ik bij aan kon schuiven. Zo kon ik iets proeven van de vragen rondom theologische antropologie in een evangelische context.

Gelukkig kon ik niet alleen maar zielstaren. De voormalig aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, kwam in april twee lezingen geven over mensenrechten en theologie en de PhD-studenten mochten met hem lunchen en vragen stellen. De foto is typisch: Amerikanen eten altijd en overal. 

                         

Analytische theologie

Naast ontmoetingen met theologen en filosofen en het bijwonen van colleges en lezingen, werd mijn wekelijkse ritme bepaald door de ‘analytische theologie’. Dit is theologie waarin men met analytisch filosofische gereedschappen theologische onderwerpen wil benaderen. In de praktijk betekent dit veelal dat men met behulp van (analytisch) filosofische modellen een ‘probleem’ poogt op te lossen, wat dan betekent dat het logisch en coherent uit te leggen is met een bepaald begrippenkader. Aan Fuller loopt tot deze zomer een driejarig project ‘Analytic Theology’ en dit academisch jaar was het thema ‘human nature and the sciences’.

De AT-groep bestond uit professor Oliver Crisp, drie postdoctoraal-onderzoekers en drie promovendi. Ze kwamen eenmaal per week samen om een hoofdstuk uit een boek te bespreken (’reading group’), eenmaal per week om elkaars werk te bespreken (‘writing salon’) en eenmaal per week voor de seminar over een thema gerelateerd aan theologische antropologie in gesprek met de wetenschappen. Bij de seminars waren alle geïnteresseerden uit de geografische omgeving van Fuller welkom. Een filosoof of theoloog presenteerde een paper en werd vervolgens een uur lang bevraagd. Ten slotte was er nog een conferentie met als titel de ‘Futures of Analytic Theology’.

Door zo mee te doen aan het lopende programma van ‘Analytic Theology’ heb ik een leerzame inkijk in de analytische theologie gekregen. Het was ook steeds weer uitdagend om in zo’n andere context mee te doen, te denken en te vragen.

                         

Terwijl ik mij onderdompelde in de analytische theologie en de analytische benadering van de ziel door onderzoek, lezingen, en ontmoetingen, heb ik een artikel over de verschillende ziel-benaderingen en het gebrek daaraan in de systematische theologie geschreven op basis van een concepthoofdstuk en mijn recente vondsten. Crisp gaf feedback op de verschillende versies en het paper is natuurlijk ook besproken tijdens één van de writing salons.

Home sweet home

Kortom, het was een bijzondere vruchtbare tijd. Na drie maanden analytische theologie en filosofie is mijn blik verbreed en vernauwd. De ‘filosofie van de geest’ heeft, ondanks de analytische belofte van helderheid en overzicht, meer weg van een Nederlandse bloemkoolwijk dan een Amerikaans stratenpatroon. Het is van belang niet te verdwalen en op tijd weer verder te gaan. De ziel zoals benaderd in analytische discussies is immers een deel van mijn scriptie en de systematische theologie, niet het hele land.

Een van de vruchten van een verblijf in het buitenland is de ervaring (in plaats van de wetenschap) dat theologie contextueel is. Ons poldermodel waarin we zowel naar de Angelsaksische wereld als het continent kijken is bijzonder. We hebben een blik op beide werelden nodig voor goede theologie. Home sweet home.