Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Studieplan

Internationaal studieplan

Voor je aanmelding is het van belang dat je een internationaal studieplan opstelt. In het plan neem je de vakken op die je aan de gastuniversiteit in het buitenland van plan bent om te volgen. Daar tegenover zet je de vakken of de vrije ruimte van je studieprogramma aan de PThU die je wilt vervangen door de vakken aan de gastuniversiteit. Informatie over het studieaanbod van de partneruniversiteiten van de PThU kun je vinden op de website van de instellingen of opvragen via de international officer. Als je een voorlopig studieplan hebt opgesteld is het van belang een afspraak te maken met de studieadviseur. Die kan je vervolgens helpen bij het opstellen van een voorstel voor de examencommissie. Dit voorstel bestaat uit een brief waarin je het studieplan opneemt en toelicht. Daarbij is het van belang om de vakbeschrijvingen van de cursussen die je in het buitenland wilt volgen als bijlage op te nemen. Het is van belang tijdig je verzoek in te dienen bij de examencommissie. Zonder goedkeuring van je verzoek door de examencommissie kan je studieperiode in het buitenland niet doorgaan.