Home/Onderwijs/Studeren in het buitenland/Financiering
Albert Nijboer, International Officer
Drs. Albert Nijboer
International Officer en Ambtelijk Secretaris CWB

Financiering

Ruim voordat je vertrekt is het van belang een financieel plan op te stellen voor je buitenlandverblijf. Daarvoor moet je eerst de te verwachten kosten in kaart brengen. Vervolgens hangt het erg van jezelf af in hoeverre je in staat bent om fondsen te werven om je studie in het buitenland te financieren. Als je binnen Europa blijft kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een Erasmus+ beurs.

Buiten Europa geldt dit helaas niet. Wel kun je in elk geval een verzoek indienen bij de Commissie Internationalisering van de PThU voor een bijdrage in de kosten. Neem daarvoor contact op met onze International Officer.

 Ook zijn er diverse private fondsen die je kunt aanschrijven.