Home/Onderwijs/Bachelor Theologie/Bachelor Theologie PThU/ VU joint degree
Het verhaal van René over de bachelor Theologie
4:34

René vertelt waarom hij gekozen heeft voor de bachelor Theologie joint degree 

Bachelor Theologie PThU/VU joint degree

“Het is een studie die uitdaagt om in het licht van het christelijk geloof na te denken over de wereld en jezelf”

Wil je weten wat geloven is en wat het met mensen in verschillende omstandigheden doet? Ben je benieuwd naar het christelijk geloof en zijn geschiedenis? Zoek je de dialoog met verschillende stromingen binnen en buiten de kerk? Dan zou de Bachelor Theologie die de PThU samen met de VU verzorgt wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Loop je een dagje mee? Dat kan op 3 april 2019!

Inhoud van de studie

Het eerste jaar van de studie is inleidend. Je krijgt een Inleiding in het Oude Testament, je leert Hebreeuws en maakt kennis met Exegese. Maar ook vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en een Inleiding sociale wetenschappen maken er deel van uit.

Het tweede en derde jaar bieden verbreding en verdieping. Je leert nieuwtestamentisch Grieks, je verdiept je in de uitleg van het Nieuwe Testament, je leert over andere godsdiensten en doet onderzoek in Amsterdamse geloofsgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Daarnaast staan onder andere Missiologie, Ethiek en Dogmatiek op het programma. Zo ontwikkel je je tot academisch theoloog. Ter afsluiting van je studie schrijf je een scriptie op een terrein dat je zelf kiest.

Eigen accenten

Je volgt in de Bachelor een vast programma, maar een aantal accenten kun je zelf leggen.  Dat geldt naast de scriptie in de eerste plaats voor de vrije ruimte. Verder zijn er bij enkele vakken modulen met een specifiek evangelicale of reformatorische inhoud die je in plaats van het reguliere aanbod kunt kiezen.

Als je makkelijk studeert en goed presteert kun je naast het gewone aanbod van de bachelor een aanvraag doen voor het zogenaamde Honours programma. In het tweede en derde jaar krijg je dan een aantal verdiepingsvakken van in totaal 30 ects. Een afgesloten Honours programma staat goed op je CV en vergroot je kansen bij bijvoorbeeld het verkrijgen van een buitenlandse studiebeurs.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om je naast de studie op academisch niveau verder persoonlijk te vormen. Zo kun je bijvoorbeeld medestudenten en docenten van beide instellingen ontmoeten bij de Meet & Greet-bijeenkomsten rond een thema dat maatschappelijk en theologisch van belang is.

Afsluiting en vervolg

De Bachelor Theologie duurt drie jaar heeft een omvang van 180 ects (studiepunten). Als je de opleiding met goed gevolg afgesloten hebt, heb je toegang tot de verschillende masters die de PThU in Amsterdam en Groningen aanbiedt.

Het is ook mogelijk om binnen de Bachelor Theologie te kiezen voor het traject Algemene Godgeleerdheid. Dit is een traject zonder Hebreeuws en Grieks, en met een aangepaste invulling van de exegetische vakken. Na het afronden van je bachelor opleiding ben je met dit traject toelaatbaar tot onze eenjarige master of Theology in Groningen.  

Meer informatie?

Neem contact op met Mirjam Bouter, studentendecaan Amsterdam.


Drs. M.A.M. Bouter
Studentendecaan Amsterdam