Home/Onderwijs/Bachelor Theologie/Bachelor Theologie PThU/ VU joint degree

Bachelor Theologie Amsterdam

Ben jij ook zo gefascineerd door wat geloof is en wat het met mensen doet? Ga jij een goed gesprek niet uit de weg en wil je leren van mede-gelovigen uit de hele breedte van de protestantse kerk in Nederland? Verleg jij je grenzen en ga je graag op onderzoek uit in de maatschappij om je heen? Dan is theologie studeren in Amsterdam wat voor jou.

Theologie studeren in Amsterdam

Theologie studeren in Amsterdam heeft zo zijn voordelen:

Waarom Theologie studeren in Amsterdam?

Karen van de Munt
Karen van de Munt, bachelorstudent:

"Theologie is een mooie en interessante studie waar er met een kritische blik naar de Bijbel en de kerk wordt gekeken. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat je snel mensen leert kennen en je je thuis voelt."

Joint bachelor

Binnen de joint bachelor krijg je les van docenten van de PThU en van de Vrije Universiteit. Ook volg je colleges samen met studenten van de Vrije Universiteit met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al in de bachelor theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.

Studiezalen, kapel en bibliotheek

De eigen vleugel van de PThU is een oase van rust in het bruisende Amsterdam. Samen met je medestudenten vanuit verschillende stromingen binnen kerkelijk Nederland heb je hier de ruimte om verder met elkaar in gesprek te gaan, in stilte te studeren en diensten bij te wonen (bijvoorbeeld het Vierkwartier iedere woensdag). Ook heeft de PThU een eigen bibliotheek.

Beurs

Als je ingeschreven staat bij de PThU en tegelijkertijd in het kerkelijk album, kun je in aanmerking komen voor een beurs van € 2.076 per jaar. Daarvoor kun je een aanvraag indienen bij het Fonds Late Roepingen.

Studieprogramma

Jaar 1

In het eerste jaar volg je vooral inleidende vakken. Denk aan vakken als Inleiding in het Oude Testament, Hebreeuws en Exegese. Ook volg je vakken als Kerkgeschiedenis, Geschiedenis van de filosofie en Inleiding sociale wetenschappen.

Jaar 2 en 3

Het tweede en derde jaar ga je de breedte en de diepte in. Zo leer je nieuwtestamentisch Grieks en je verdiept je in de uitleg van het Nieuwe Testament. Je bestudeert andere godsdiensten en doet onderzoek in Amsterdamse geloofsgemeenschappen in de module Religieuze existentie in Amsterdam. Verder staan onder andere Missiologie, Ethiek en Dogmatiek op het programma. Zo ontwikkel je je tot academisch theoloog. Om je studie af te ronden, schrijf je een scriptie op een terrein dat je zelf kiest.

Eigen accenten

Je volgt in de bachelor een vast programma, maar een aantal accenten kun je zelf leggen. Dat geldt naast de scriptie in de eerste plaats voor de vrije ruimte.

Als je makkelijk studeert en goed presteert, kun je naast het gewone aanbod van de bachelor een aanvraag doen voor het zogenaamde Honours-programma. In het tweede en derde jaar krijg je dan een aantal verdiepingsvakken van in totaal 30 ECTS. Een afgesloten Honours-programma staat goed op je cv en vergroot je kansen bij bijvoorbeeld het verkrijgen van een buitenlandse studiebeurs.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om je naast de studie op academisch niveau verder persoonlijk te vormen. Zo kun je bijvoorbeeld medestudenten en docenten van de PThU in Amsterdam en Groningen ontmoeten bij de Meet & Greet-bijeenkomsten. Deze organiseren we steeds rond een thema dat maatschappelijk en theologisch van belang is.

Afsluiting en vervolg

Als je alle studiepunten (180 ECTS) hebt gehaald, heb je toegang tot de verschillende masters van de PThU in Amsterdam en Groningen.

Algemene Godgeleerdheid

Je kunt binnen de Bachelor ook kiezen voor het traject Algemene Godgeleerdheid. Dit is een traject zonder Hebreeuws en Grieks, met een aangepaste invulling van de exegetische vakken. Na het afronden van dit traject kun je onze eenjarige Master of Theology in Groningen volgen of een andere Master Theologie waarvoor geen je geen Bachelor met Grieks en Hebreeuws nodig hebt.

Educatieve minor

In de vrije ruimte van het traject Algemene Godgeleerdheid kun je de educatieve minor 'Godsdienst en Levensbeschouwing' volgen. Heb je je bachelordiploma met educatieve minor gehaald? Dan heb je een tweedegraads lesbevoegdheid om 'Godsdienst en Levensbeschouwing' te geven aan de onderbouw van de middelbare school.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Let op: inschrijven doe je vóór 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

  1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent nu in een ander tabblad. Klik op ‘Opleidingen’.
  2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’. Als je je inschrijft via de PThU, regelen wij automatisch je inschrijving bij de Vrije Universiteit. Je bent dan bij beide instellingen ingeschreven.
  4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘B THEOLOGIE (JOINT DEGREE) AMSTERDAM’.
  5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  6. Als je je hebt aangemeld voor de bachelor krijg je een uitnodiging voor de verplichte matchingsdag. Voor het studiejaar 2019-2020 is die op dinsdag 28 mei 2019. Zet die dag dus alvast in je agenda.  
  7. Weet je nu al dat je predikant wilt worden? Schrijf je dan vast in in het Kerkelijk Album.

Meer informatie?

Vragen? Neem contact op met de studieadviseur.

Studieadviseur Amsterdam