Home/Onderwijs/Voorlichtingsdagen PThU/voorlichtingsdagen_Masteropleidingen_PThU

Mastervoorlichtingsdagen

Mastervoorlichting Groningen

De mastervoorlichtingsdag in Groningen vindt plaats op woensdag 21 november 2018 van 15.00 - 17.45 uur. PThU Groningen is gevestigd aan de Oude Ebbingestraat 25, Groningen.

Meld je aan via het aanmeldformulier onder aan deze pagina.

Programma

15:00    Inloop

15:15    Informatie over (stage)opzet en inhoud van de master Predikantschap - route Gemeentepredikant / Geestelijk verzorger (3 jaar) en master of Theology (1 jaar), met Dr. H.M. van den Bosch - Docent Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit, Opleidingscoördinator Groningen

Informatie over de profielen binnen de master Predikantschap en de master of Theology

Profiel Living Texts: de teksten uit de bijbel en de christelijke traditie zijn geen dode letters, maar “leven” tot op de dag van vandaag. Jij als theoloog bent nodig als duider en begeleider van dit interpretatieproces. Hoe wordt de bijbelse tekst voor gelovigen van nu een levende werkelijkheid? Met behulp van verschillende exegetische en historische methodes bekwaam je je verder in de bijbelse exegese en geschiedenis van de theologie, zodat je een hermeneutisch expert wordt. Met Prof.dr. H.-M. Kirn - Hoogleraar Kerkgeschiedenis.

Profiel Missional Communities: in dit profiel ontwikkel je vaardigheden en krijg je inzichten om op een creatieve, missionaire wijze kerk te zijn in de huidige samenleving. Je volgt de missionaire ontwikkelingen in bestaande gemeenten en rond missional communities. Dit zijn kerken die komen tot gemeenschapsvorming en nieuwe activiteiten opzetten om diaconaal en missionair betrokken te zijn op het leven van gewone mensen.

Profiel Ethics of Dignity: ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Als theoloog wil je daarom alle praktijken en discoursen kritisch bevragen: hoe wordt hier de waardigheid van mensen gewaarborgd en versterkt? Je leert deze vragen te stellen via theorieën en casussen uit de politieke theologie en ethiek van de zorg. Je leert verschillende visies te onderscheiden, aanspraken op macht te duiden en om te gaan met conflicten op dit gebied. Met Prof. M.N. Walton - Bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging.

Profiel Thinking God Interculturally: in dit profiel komen de methoden en expertisen van de verschillende theologische disciplines (interculturele, dogmatische, historische en filosofische) samen. Dit helpt je als student om na te denken over en bij te dragen aan de grote theologische vraagstukken en uitdagingen van het Christelijke leven en getuigenis in multiculturele omgevingen en interreligieuze ontmoetingen. Met Prof. dr. B. van den Toren - Hoogleraar interculturele theologie.

Informatie over de werkvelden

Krijgsmacht: in de afstudeerrichting geestelijke verzorging in de krijgsmacht wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de organisatiecultuur van defensie; aan ethische vragen rond geweldsuitoefening, humaniteit, oorlogsvoering en ervaringen van onmacht; aan de rol van de geestelijke verzorger in het publieke domein; aan beroepssolidariteit met collega’s die werken vanuit andere levensbeschouwelijke tradities; en aan nuldelijnszorg op de werkvloer. Met Drs. H. Knegt – Predikant Krijgsmacht.

Zorg: in de afstudeerrichting geestelijke verzorging in de zorg wordt aandacht besteed aan het werken binnen zorginstellingen en met andere zorgprofessionals, aan de manier waarop vragen van zin, geloof en ethiek in de zorg een rol spelen en aan interculturele en interreligieuze aspecten van geestelijke begeleiding. Met Prof. M.N. Walton - Bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging.

16:30    Civitas bijeenkomst

Het thema voor deze keer is: Wat is de blijvende taak van academisch opgeleide theologen in een pionierende kerk? Inleider: Marten v.d. Meulen (Universitair docent met focus op Christelijke gemeenschappen, dorpskerken en pionierskerken)

17.15    Afsluiting met borrel
Tijdens de borrel is er alle gelegenheid om met studenten en docenten in gesprek te gaan.

Mastervoorlichting Amsterdam

De Mastervoorlichting in Amsterdam vindt plaats op zaterdag 24 november 2018 van 10.30 - 13.30 uur. Je kunt terecht in het VU-gebouw aan de De Boelelaan 1105 in Amsterdam, vleugel E, op de 1e verdieping, Amsterdam.

Meld je aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Programma

10:30   Inloop

10:45   Minicollege met als thema: waar vinden wij ons morele kompas?

In het dagelijks leven spelen allerlei morele kwesties. Welke verantwoordelijkheid heb ik voor de toekomst van de planeet? Is euthanasie bij ‘voltooid leven’ gerechtvaardigd? Hoe moeten we omgaan met ‘sexting’ onder jongeren? De ethiek is het vak waarin over dit soort vragen nagedacht wordt. Een belangrijke vraag is waar we ons morele kompas dan vinden. Is moraal een kwestie van persoonlijke voorkeur of gevoel, met daarnaast afspraken op basis van gedeelde belangen? Kunnen we rationeel inzien wat goed is? Wat betekent het dan als christenen verwijzen naar het gezag een goddelijke wet? Aan de hand van een concrete casus gaat dr Pieter Vos, universitair docent ethiek aan de PThU in op dit soort vragen en erover in gesprek. Met Dr. P.H. Vos - Universitair docent ethiek.

Inhoudelijke en praktische informatie over de master Gemeentepredikant (voltijd en deeltijd)

Door Dr. P. Sanders, Universitair docent Oude Testament, opleidingscoördinator Amsterdam en Mirjam Bouter, Studentendecaan Amsterdam.

Verhalen uit de praktijk met oud-studenten

Robin ten Hopen is in 2015 afgestudeerd (cum laude) als Master Gemeentepredikant. Momenteel is hij promovendus binnen de sectie Sources, Oude Testament. Zijn promotieonderzoek richt zich op concepten van onsterfelijkheid in Genesis 2-3, de Hebreewse Bijbel/Oude Testament en de wereld waarin de Hebreewse Bijbel is ontstaan: Kanaän, Mesopotamië, Griekenland en Egypte.

Kees-Jan Mulder is filmmaker. Nadat hij als theoloog afstudeerde op vergeving, verzoening en identiteit, studeerde hij in 2013 cum laude af als regisseur fictie aan de Utrechtse kunstacademie. Zijn bekroonde afstudeerfilm 'Gods Lam' kwam internationaal terecht op festivals, in musea en op scholen. Hij werkte de afgelopen twee jaar als video-essayist bij Dag6 en nu is hij actief als schrijver/regisseur en freelance filmmaker.

12:30   Gezamenlijke lunch     
Tijdens de lunch is er alle gelegenheid om door te praten met docenten en studenten.  

Aanmeldformulier Mastervoorlichtingsdagen november 2018

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.(toets de volgende code in: 4881)