Home/Onderwijs/PThU Premaster/Premaster via zelfstudie

Premaster via zelfstudie

Kies je voor de premaster via zelfstudie, dan kies je feitelijk voor een mengvorm van zelfstudie (afstandsonderwijs) en begeleid onderwijs. Voor Grieks en Hebreeuws worden op zaterdag colleges aangeboden op de PThU vestiging in Amsterdam,  voor de overige cursussen zijn er geen colleges. Deze cursussen  bestudeer je  zelfstandig, maar kunt in het ene geval gebruik maken van controlevragen waarmee je kunt nagaan of je de stof beheerst, terwijl in het andere geval de docent desgewenst feedback geeft op opdrachten. Enkele cursussen hebben contacturen ingebouwd die het studeren ondersteunen. De tentamens worden op de locatie in Amsterdam afgenomen.

Deeltijdprogramma

Het premaster programma heeft een omvang van 63 ects en kan het beste over twee studiejaren worden verspreid. Het is daarbij aan te raden om elk jaar één taal te doen.  Bij een start in september en een studieplanning voor 2 jaar, ziet de aanbevolen studieroute er als volgt uit:

Studiejaar 1 

Studiejaar 2 

Voltijdprogramma

Mocht je vanwege je vooropleiding niet het gehele premasterprogramma hoeven volgen of in de gelegenheid zijn om voltijd  te studeren dan kun je het programma in 1 studiejaar afronden. Ook dan is er een aanbevolen route, met een start van het programma in september.

MA Verdieping

Studenten die de premaster volgen om toelating tot de eenjarige Master of Theology te verkrijgen, volgen een korter schakelprogramma. Hoewel  niet verplicht, is het ook dan aan te bevelen in september te starten met het programma.

Het programma ziet er dan als volgt uit:

In het rooster kun je zien wanneer de colleges Grieks en Hebreeuws, de contacturen en tentamen- en hertentamenperiodes geroosterd zijn.

Studiemateriaal

Na het insturen van het inschrijfformulier word je inschrijving in orde gemaakt en ontvang je inloggegevens waarmee je toegang krijgt tot de digitale onderwijsomgeving Blackboard. In de ruimte met basisinformatie vind je naast praktische zaken als tentamendata ook verdiepende informatie zoals een cursus over logica en een schrijfwijzer. In de studieruimtes voor de afzonderlijke cursussen vind je de studiestof, te gebruiken studieboeken, opdrachten en andere specifieke cursusinformatie.

Afronding

Na afronding van de premaster ontvang je een cijferlijst als bewijs dat de premastercursussen zijn afgerond. Vervolgens kun je bij de toelatingscommissie een verzoek om toelating voor de master indienen.