Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/hangerlach.rtd

Stichting Han Gerlach Studiefonds

Postadres

Poortkade 226, 4302 VA Zierikzee

Administrateur

Mr. C.W. Wouters, Melsesweg 1 te 4374 NG ZoutelandeT 06-51256932 E cw.wouters@gmail.com

Doelstelling

De beurzen zijn bestemd voor studenten, die lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en wier studie die in de theologie is.

Beperking

Het bestuur neemt aanvragen van alle hervormde studenten theologie welwillend in overweging.

Bijdrage

Beurzen van € 350,- tot € 500,-

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor 1 augustus bij de secretaris:
dhr.ds. C.G. den Hertog, Dorpsplein 23,
4371 AB  Koudekerke. Tel.: 0118 – 415 423.

Gebied

Koudekerke, Walcheren, Zeeland, Nederland