Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Vicariefondsbalijevanutrecht.rtd

Vicariefonds van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

Postadres

Vicariefonds, t.a.v. het secretariaat
Springweg 25, 3511 VJ Utrecht

Doelstelling

Het verlenen van financiële steun aan theologiestudenten die deelnemen in/aan een internationaal uitwisselingsprogramma.
Studenten die geen studiefinanciering ontvangen (late roepingen) komen eveneens in aanmerking voor een bijdrage.
Gelijksoortige steun kan verleend worden aan predikanten en pastoraal werkers die een nascholing volgen (Klinisch Pastorale Vorming etc.).
Tot slot kan een bijdrage verleend worden in de kosten rond de publicatie van een dissertatie op theologisch gebied.

Beperkingen

In de regel worden toelages eenmalig verstrekt.

Bijdrage

Tot een maximum van € 1.000,- per jaar.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten worden ingediend op bovenstaand adres.
Studenten dienen een financieel overzicht (begroting) en een referentie van de hoogleraar bij te voegen.

Gebied

Landelijk