Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/StConfessioneleVereniging.rtd

Studiefonds der Confessionele Vereniging

Postadres

IJsseldijk 234, 2922 BL Krimpen aan den IJssel

Secretaris

Ds. C. Baggerman 

Doelstelling

Studenten theologie die lid zijn van de Protestanse Kerk in Nederland, instemmen met het doel van de Confessionele Vereniging en gerechtigd zijn tot het afleggen van examens aan een Faculteit der Godgeleerdheid komen in aanmerking voor een boekentoelage.

Bijdrage

Bijdragen tot € 600,- per studiejaar.

Aanvraagprocedure

Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks vóór 15 augustus bij de secretaris worden ingediend via cbaggerman @ caiway.nl.

Gebied

Landelijk