Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Nannezwiepfonds.rtd

Nanne Zwiepfonds

Postadres

Haaksbergerstraat 207, 7513 EM  Enschede
Voortsweg 559, 7524 DA  Enschede

Secretaris

Ds. E.G.H. Laseur (Haaksbergerstraat)
Ds. E.K. ten Breejen (Voortsweg)

Doelstelling

Het Nanne Zwiepfonds ter nagedachtenis aan ds. Nanne Zwiep verleent aan jonge mensen uit de burgerlijke gemeente Enschede, die predikant wensen te worden in de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland of de Evangelisch Lutherse Kerk, telkens voor 1 jaar financiële steun bij de studie aan de universiteit. In tweede instantie kan bij uitzondering ook steun worden verleend aan hen,die pastoraal werker in genoemde kerken wensen te worden en daartoe een opleiding volgen aan een erkende Hogeschool.

Beperkingen

Voorkeur wordt gegeven aan hen die aan het begin van hun studie staan.

Bepalingen

Voorrang hebben zij, die gedurende minstens twee jaar voor hun aanvraag bij het fonds in de burgerlijke gemeente Enschede staan ingeschreven. In tweede instantie aan hen, die in Enschede zijn geboren en aldaar minstens twee jaar hebben gewoond. In derde instantie kunnen ook anderen die een huisvestingsband met Enschede hebben of hebben gehad, voor een uitkering in aanmerking komen.

Bijdrage

Er worden jaarlijks vier boekenbeurzen tot ca. € 250,- uitgegeven.

Aanvraagprocedure

Verzoeken om een toelage moeten jaarlijks omstreeks 1 mei bij de secretaris worden ingediend.

Gebied

Enschede