Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/MiddelburschStudentenfonds.rtd

Middelburgsch Studentenfonds

Postadres

Albert van Dalsumlaan 30, 4384 JV  Vlissingen

Administrateur

F.K. Hulsbergen 

Telefoon: 0118 467 957

E-mail: Stuur een e-mail 

Doelstelling

De beurzen zijn bestemd voor studenten theologie, die lidmaat zijn van de Protestantse Kerk in Nederland en zich voorbereiden op het ambt van predikant; en ook voor studenten die een HBO-opleiding met als kernstudie "pastoraal werk" volgen. Voor beide categorieën geldt: geboren of woonachtig in Zeeland.  

Bijdrage

Beurzen voor studieboeken of een afhankelijk van de omstandigheden door het bestuur vast te stellen bedrag.

Aanvraagprocedure

De aanvraag moet jaarlijks vóór 1 augustus worden ingediend bij de administrateur.

Gebied

Zeeland