Home/Onderwijs/Praktische informatie/Financiën/Fondsen/Juynboll.rtd

Stichting Juynboll

Postadres

Kerkelijk Bureau Hervormde Gemeente 's-Gravenhage
Parkstraat 32,
2514 JK Haag

Telefoon: (070) 3858707
Secretariaat: helgavermaas@ziggo.nl  

Doelstelling

Het doel van de Stichting is het ondersteunen van (Nederlands Hervormde) studenten in de Godgeleerdheid die predikant willen worden.

Beperkingen

In de eerste plaats komen studenten uit de omgeving van Den Haag, in het bijzonder kinderen van Haagse predikanten, voor steun in aanmerking.

Bijdrage

Ca. € 250,- (aan 5 tot 10 studenten per jaar)

Aanvraagprocedure

Aanvragen (in viervoud) dienen schriftelijk te worden opgestuurd naar het hier bovenstaand adres vóór 1 februari of vóór 1 augustus van ieder jaar. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een attestatie van betrokken kerkelijk hoogleraar.

Gebied

Landelijk